Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
 

Férfi szerzetesek

E szerzetesrend rendi szabálya: Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumának követése engedelmességben, szegénységben, tisztaságban és apostolkodásban egy életen át.
Regula, 1884

Jézus Krisztus mindenkit életszentségre és az ő üdvözítő művében való együttműködésre hív. Mi válaszolván e meghívására követjük őt az evangéliumi tanácsok útján az Isteni Üdvözítő Társaságában.

A fogadalomtételkor egészen Istennek szenteljük magunkat és arra kötelezzük magunkat, hogy az ő Országáért nőtlen tisztaságban, szegénységben és a Társaságunk szabályzata szerinti engedelmességben éljük le életünket. Ezzel az önátadással és kötelékkel Istent dicsőítjük, elmélyítjük személyes egyesülésünket Krisztussal, erősítjük közösségi összetartozásunkat és egyre inkább rendelkezésre állunk az apostoli szolgálatra.

Struktúránk

Mivel a Szalvatoriánus Rend karizmája az üdvösség egyetemességét hangsúlyozza, természetes törekvésnek bizonyul, hogy a Rend kezdetektől fogva nemzetközi jelleget kapott, így a tagokat és a tevékenységi területeket tekintve.

Jelenleg 1200 pap és testvér, 1200 nővér és a laikus szalvatoriánusok a világ minden kontinensén, 35 országban valóra váltják az Alapító karizmáját, hogy minden ember megismerje és megszeresse Jézus Krisztust, a világ egyedüli Üdvözítőjét.

A Rend közösségi struktúrája elősegíti a közösségi életet és tevékenységet. De nem csak ezt - az Isten akaratának keresését és megtalálását. Az előljárók és a tagok közösen igyekeznek felismerni Isten akaratát a tevékenységüket és a személyes életútjukat illetően. Az előljáróság az a szolgálat, amely a feladatának megfelelő isteni segítségnek köszönhetően koordinálja és vezeti a közösséget.

Íme a szerzetesi életünk egyházi struktúrája:

  • Egyetemes Egyház
  • Pápa - az Egyház egységének jele
  • Rend
  • Rendfőnök és a Generális Tanács - általános rendfőnököt a generális káptalan 6 évre választ
  • Tartomány
  • Tartományfőnök és a Tartományi Tanács - a tartományfőnököt a tartomány összes tagja vájasztja 3 évre
  • Rendház
  • Házfőnök - a házfőnököt a tartományfőnök megbízza 3 évre
  • Generális Káptalan - 6 évenként ülésezik. A tartományfőnökökből és delegátusokból áll. Az egész Rend legfontosabb ügyeiben dönt. A generális káptalan rendfőnököt és generális tanács tagjait választ.
  • Tartományi Káptalan - 6 évenként ülésezik. Az adott tartományhoz tartozó házfőnökökből és delegátusokból áll. A tartomány ügyeiben dönt. A káptalan a Tartományi Tanács tagjait választja.

Fogadalom megújítás szövege

Uram, Jézus Krisztus, világ Üdvözítője!
Vágyom hűségesen követni lépteidet és egyre jobban szolgálni Téged, és üdvösséged művét. Ma megerősítem döntésemet, amellyel Neked teljesen odaadtam magamat, hogy Egyházadban teljesítsem az apostolkodás szolgálatát. Újra kifejezem akaratomat, hogy mindhalálig hűségesen teljesítem a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség fogadalmát, az Isteni Üdvözítő Társasága szabályai szerint. Egyúttal kifejezem a Boldogságos Szűz Máriában, Üdvözítőnk Édesanyjában, és az Isteni Üdvözítő Társasága védőszentjeiben vetett bizalmamat, valamint bízom a szerzetes testvéreim mindennapi segítségében. Fogadd el, világ Üdvözítője, a szerzetesi fogadalmam megújítását, és kegyelmeddel erősítsd meg döntésemet, hogy életem végéig teljesítsem azt, amit esküvel ígértem.

© 2014, Salvator.hu