Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

2020. december 20. (Advent . vasárnapja)

1. Ma Advent 4. vasárnapja van. Itt a Karácsony. A húsvéti misztérium évi megünneplése után az Egyház a legfontosabbnak tartja, hogy megemlékezzék Urunk születéséről és első megnyilatkozásairól. Ez történik a karácsonyi időszakban. A karácsonyi idő Karácsony első esti dicséretével kezdődik és a Vízkereszt ünnepig tart. Kérem a kedves híveket, hogy lelkileg készüljünk fel Krisztus születésére. Gyónási lehetőség minden szentmise előtt van.

2. Karácsonykor a szentmiséket a következő program szerint tartjuk:

dec. 24-én, 18 órakor („éjféli mise”),

dec. 25-én, Urunk Születése főünnepén: 7 órakor és ½ 10 órakor,

dec. 26-án, Karácsony második napján: ½ 10 órakor és 18 órakor.,

dec. 27-én, Szent Család ünnepe: 7 órakor és ½ 10.00 órakor,

dec. 28-án, Aprószentek, vértanúk ünnepe: 18.00 órakor,

dec. 31-én, Hálaadó szentmise: 16 órakor,

jan. 1-én.,  Új Év: ½ 10 és este 18-órakor. 

3. Jövő vasárnap, december 27-én a Szent Család ünnepét üljük. A szentmise után családáldás lesz.

4. Köszönöm szépen két sződi családnak, hogy két karácsonyfát ajándékoztak a templomunknak.

5. Szombaton templomunkban nagytakarítás, a fenyőfák beállítása és díszítés volt. A segítő férfinak és asszonynak köszönöm szépen a fáradozást.

6. Egyházközségi iroda online működik. Betegek bejelentése, ügyintézés telefonon és e-mailen keresztül vagy szentmise után sekrestyében. Telefonszámom: 06 20 994 91 90, e-mail: szod@vaciegyhazmegye.hu

7. Adventi ablakdíszítés. Idén ismét megszerveztük a világító adventi kalendáriumot Sződön. December 1-től minden este legalább 1 új ablakban jelenik meg kivilágítva a hónap napját jelző szám, akárcsak az adventi naptáron, amit séta közben bárki megkereshet. A Mária Magdolna Róm. Kat. Egyházközség reggelente feltölti a térképeket a facebook oldalára, melyek segítségével megtalálhatóak a világító ablakok. Keressetek meg minél több ablakot, a róluk készült fényképeket privát üzenetben küldjétek el a plébánia facebook profiljára. A legtöbb fotót beküldőket megajándékozzuk!

8. Adventi naptár.Templomi adventi naptárunk három király útját jelképezi, akik elindultak a csillag után, hogy megtalálják, és elvigyék minden emberhez a szeretett születésének örömhírét. Mi is induljunk el a királyokkal, együtt falunkban segítsünk, szerezzünk örömet másoknak, imádkozzunk egymásért, vegyük észre és adjuk tovább az élet apró örömeit. Ha sikerült jóval meglepni embertársainkat tegyünk egy marék szalmát a jászolba.

9. Betlehemkészítés. Szülők, Gyerekek figyelem otthoni betlehemkészítő versenyt hirdetünk. Munkádat bármilyen technikával elkészítheted. Beküldési határidő december 23. Eredményhirdetés Szent család vasárnapján a 9. 30 órakor kezdődő szentmisén. Az elkészítet, betlehemről a képet erre az e-mail címre küldjed nyirijanos78@gmail.hu

10. Közeledik az év vége. Aki idén még nem rendezte az egyházadót, legyen szíves befizetni (bank számlaszámra vagy szentmise után sekrestyében).

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

 "Imádkozz, ...hogy a jóságos Anya erősen támogasson." LN II/99.

www.facebook.com/szodimariamagdolnaegyhazkozseg

 

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG:

64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13 (az alapítványunk adószáma)

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu