Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

2021. május 9.

Húsvét 6. vasárnapja.

1. Májusban, Szűz Mária hónapjában minden nap (vasárnap kivételével) a szentmise előtt fél órával, azaz este. ½ 6-tól májusi ájtatosságot tartunk, a Lorettai litániát imádkozzuk. Közvetlenül litánia után kezdődik a szentmise.

2. Május 15-én 10.30 órakor kezdődő szentmisén Jordán atyának boldogavatási szentmise kezdődik a lateráni bazilikában, Rómában.

Május 22-én a 18 órakor kezdődő szentmisén hálát adunk a szalvatoriánus rend alapítójának, Jordan atyának a boldoggá avatásáért a mi templomunkban.

3. Örömmel hirdetjük, hogy nyári napközis tábort szervez július 5-9., alsós gyermekek,  július 12- 16 - ig felsős gyerekek részére, a plébánián, reggel 8 órától délután 15 óráig.

Tábort lengyel szalvatoriánus önkéntesek vezetik. Program: korosztálynak megfelelő kirándulás, kézművesedés, játék, sportfoglalkozás stb.

Egy táborban 25 fő vehet részt. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

Előfordulhat, hogy a fennálló egészségügyi helyzet miatt a tábor elmarad, de erre reméljük, nem kerül sor.

Minden táborozni vágyó gyermeket szeretettel várunk.

4. A plébániánkon a Mária Magdolna alapítvány működik. Akik magukénak érzik az alapítvány célkitűzéseit, kérjük, segítsenek! Adójuknak 1%-át ajánlják fel alapítványunknak.

5. Betegek bejelentése, ügyintézés telefonon keresztül.

Telefonszámom:  06 20 994 91 90.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓM. KAT. EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13 (az alapítványunk adószáma)

„Isten a szeretet, és aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne marad! Halálodig küzdj a szeretetért, nevezetesen a Társulatban.”

Jordan atya LN IV/4.1

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu