Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

Évközi 33. vasárnapja. 2019. november 17.

1. Ezen a héten a következőkre emlékezünk a liturgiában:
Kedden: Árpád-házi Szent Erzsébetre.

2. Kedves Testvérek! Idén - immár hagyományosan -újra közös adventi készületre hívunk Mindenkit! A készülődés két részből áll:
Először is vállalkozó szellemű családokat keresünk, akik vállalják, hogy
• 2019. december 1. és 24. napja között, a vállalt dátumtól kezdődően, feldíszíti az otthonának egyik utcafronti ablakát, és Szentestéig minden este 17:00-22:00 között könnyen észrevehetően kivilágítja. Szóval egyházközségünk és lakóhelyünk 2019. december 24-én pontosan 24 gyönyörűen feldíszített és kivilágított ablakkal szeretné várni a Szentestét, a kis Jézus születését!
A díszített ablakok pontos helyét megjelenésükig hétpecsétes titokként kezeljük
A következő készületi lépéshez lelki és fizikai aktivitásra is szükség lesz. December elsejétől olyan aktív társainkat keressük, akik
• minden nap megkeresik a kivilágított ablakot és feljegyzik a pontos címét, vagy lefényképezik és eljuttatják a szervezőkhöz, vagy feltöltik a plébánia Facebook profiljára 2019. december 25-e. és 31-e között.
A legtöbb címet, illetve fotót beküldő testvérünk Vízkeresztkor jutalomban részesül.
Az ablakok díszítésére jelentkezni lehet: Czinegéné Serfőző Szilviánál vasárnaponként a fél tízes misén, vagy Gyurina Richárdnál vasárnap reggel a hetes misén (telefonos elérhetőségük a sekrestyében megtalálható).

3. Készülünk a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Ehhez kapcsolódva Krisztus Király ünnepének előestéjére (szombaton, november 23. du. 5 órától 6 –ig.) ismét szentségimádást hirdetünk. Célunk, hogy együtt dicsőítsük az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust szerte a világon és meghaladjuk a 2017-es szentségimádási lánc létszámát.

4. Mai vasárnap az Országos Karitász Erzsébet napi gyűjtést hirdet. A befolyt összeg az Országos központi Karitászt illeti.

5. Advent 2. hetében, december 6-án, 7-én, és 8-án (péntek, szombat, vasárnap) a templomunkban plébániai lelkigyakorlatot tartunk. A lelkigyakorlat alatt, a szentmise előtt fél órával gyónási lehetőség lesz. A részletes program a hirdetőtáblán áttekinthető lesz. A lelkigyakorlatot Juliánusz testvér, ferences vezeti. Fogadjuk őt szeretettel és imádkozunk a lelkigyakorlat szándékára!

6. Minden csütörtökön Bibliaórát tartunk. Aki jobban szeretné megismerni a Szentírást és figyelmesebben hallgatni Isten Igéjét, szeretettel várjuk este ½ 7 órakor a plébánián.

7. Közeledik az év vége. Aki idén még nem rendezte az egyházadót, legyen szíves befizetni.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Helyezd üdvösséged épületét az imára, a munkára, a csendhallgatásra és az önmegtagadásra.”

Jordan atya Lelki Napló II/8.

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu