Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA

Évközi 34. vasárnapja. 2020. november 22.

1. Mai vasárnap az Országos Karitász Erzsébet napi gyűjtést hirdet. A befolyt összeg az Országos központi Karitászt illeti.

2. "Idén ismét lesz Adventi ablakdíszítés Sződön! Az ablakdíszítés lényege, hogy a településen december 1. napjától egészen szentestéig, azaz december 24-ig minden nap legalább egy újabb ablakon jelenjen meg kivilágítva a hónap napját jelző szám, akárcsak az adventi naptáron. Így a 24 nap alatt minden szám megjelenik a település különböző pontján. Az ablakdíszítésre jelentkezni a sekrestyében Anus néninél, vagy Ivanics Ildikónál  a 30-9501-574-es telefonszámon, vagy Messenger üzenetben lehet."

3. Jövő szombaton este kezdődik az Advent. Szeretettel várjuk Önöket az Adventi gyertyagyújtásra a templomunk elé minden adventi szombaton este 18 órára, november 28-án.

4. Advent 2. vasárnapján, december 6-án a templomunkban plébániai lelkigyakorlatot tartunk. A lelkigyakorlat alatt, a szentmise előtt fél órával gyónási lehetőség lesz. A lelkigyakorlatot Nagy Endre Ferenc atya, főhadnagy, katolikus tábori lelkész vezeti. Fogadjuk őt szeretettel és imádkozunk a lelkigyakorlat szándékára!

5. Iroda idő bizonytalan ideig szünetel. Betegek bejelentése, ügyintézés telefonon keresztül vagy szentmise után sekrestyében. Telefonszámom: 06 20 994 91 90.

6. Közeledik az év vége. Aki idén még nem rendezte az egyházadót, legyen szíves befizetni (bank számlaszámra vagy szentmise után sekrestyében).

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

Ó szeretett Jézus, lelkem Vőlegénye, add, hogy téged mindig és mindenek felett szeresselek”

Jordan atya LN I/144.2

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG:

64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13 (az alapítványunk adószáma)

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu