Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

2022. április 17. (Húsvétvasárnap)

1. Ma Húsvétot ünnepeljük. Húsvét hajnalán az asszonyok nyitva találták Jézus sírját. A kő már el volt hengerítve a sír bejáratától. Szívükről is kő esett le, amikor magával Jézussal találkoztak.Isten feltámasztotta Fiát. A feltámadás ragyogó éjszakája gyújtsa fel szívünket, hogy reménnyel tudjuk várni a holnapi napot.

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk!

2. Ma, Húsvétvasárnap, a diákmise után tojáskeresés lesz a plébánia kertjében. Minden gyereket segítségül hívunk.

3. Templomunkban a Húsvéti ünnepek alatt (vasárnap és hétfőn) csak ½ 10 – es szentmise lesz.

4. Jövő vasárnap az Irgalmas Jézus vasárnapja lesz.

5. "A békét igazán akkor tudjuk értékelni, ha veszélyben van. A háború ellen a legjobb fegyver az ima. Mi itt Sződön is tehetünk azért, hogy véget érjenek a harcok. Irgalmasság vasárnapjához kapcsolódó 24 órás szentségimádásunk során imádkozzunk együtt a békéért. Kérem, hogy aki teheti, vállaljon egy-egy òrát és szokásos módon iratkozzon fel a templom ajtajánál kihelyezett táblázatra.  "Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket." A szentségimádás április 23-án reggel 8 òrakor kezdődik szentségkitétellel."

6. A plébánián az ügyfélfogadás, betegek bejelentése (elsőpéntek alkalmából is), telefonon keresztül: 06-20/994-91-90, e-mail cím: szod@vaciegyhazmegye.hu, vagy minden szentmise után a sekrestyében.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

  

 „A feltámadt Üdvözítő árasszon el téged bőségesen kegyelmekkel és áldássá!"

Boldog Jordán Ferenc

 

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13 (az alapítványunk adószáma)

 

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu