Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

2019. május 12.
Húsvét 4. vasárnapja.

1. Májusban, Szűz Mária hónapjában minden nap (vasárnap kivételével) a szentmise előtt fél órával, azaz este. ½ 6-tól májusi ájtatosságot tartunk, pénteken a reggeli mise előtt – a Lorettai litániát imádkozzuk. Közvetlenül litánia után kezdődik a szentmise.

2. Minden csütörtökön Bibliaórát tartunk, szeretettel várjuk este ½ 7 órakor a plébánián.

3. Mai vasárnap, május 12-én, a ½ 10 -kor kezdődő szentmisén 20 gyerek először fogadja a szívébe az eucharisztikus Jézust – először fognak áldozni. A testvérek imájába ajánljuk őket.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Ó Uram, Te vagy egyedül a váram és sziklám” 

Jordan atya LN II/84.2

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu