Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

Évközi 7. vasárnap
2020. február 23.


1. Ezen a héten, szerdán: Hamvazószerda.

2. Ezen a héten elkezdődik a Nagyböjt. A nagyböjti idő Hamvazószerdától Nagycsütörtök estéig tart. A nagyböjti idő célja Húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgiával hangolódunk rá a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülők, mind a hívők, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. Az Egyházban a nagyböjti idő a bűnbánat jegyében telik. A szent 40 nap alatt péntekenként kötelező hústilalom van, amely a 14. életévüket betöltött hívekre vonatkozik. Hamvazószerdán és Nagypénteken szigorú böjt van, amely a 18-60. év közötti hívekre érvényes.
Hamvazószerdán a szentmise du. 6 órakor kezdődik, amelynek keretében hamvazás is lesz. Akik nem tudnak részt venni ezen a szentmisén, a vasárnapi szentmise után is lesz hamvazkodási lehetőség.

3. Minden pénteken keresztúti ájtatosságot este ½ 6-kor tartunk. Utána lesz a szentmise. Szeretnénk kérni, hogy ezen a héten a Rózsafüzér Társulat, megfelelő elmélkedést készítse elő.

4. Nagyböjt 2. hetében, március 6-án, 7-én és 8 –án (péntek, szombat, vasárnap) a templomunkban lelkigyakorlatot tartunk. A lelkigyakorlatot Sebestén Albert testvér, ferences, Dési plébános vezeti. Fogadjuk őt szeretettel és imádkozzunk a vendég atyáért.

5. Március 29 és április 1. között Egyházközségünk nagyböjti zarándoklatot szervez Kalwaria Zebrzydowskába. Indulás vasárnap, hétfőn és kedden Jézus útján és Mária úton gyalogolunk 5-6 órás út. Szerdán április 1. hazaérkezés. Részvételi díj kb. 35.000 ft., létszámtól függ. Jelenezési határidő február 23-ig. Jelentkezni lehet a sekrestyében.

6. Szeretettel hívjuk gyermekét a nyári hittanos tábor Balatonszárszóra. A tábor időpontja: július 6-10. Költség kb. 30.000. ft. Jelentkezni lehet a sekrestyében.

7. A plébániánkon a Mária Magdolna alapítvány működik. Akik magukénak érzik az alapítvány célkitűzéseit, kérjük, segítsenek! Adójuknak 1%-át ajánlják fel alapítványunknak.

8. Mai vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Felebarátoddal légy mindig barátságos és szeretetteljes”.

 Jordan atya LN I/23.

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu