Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

2019. szeptember 8.
Évközi 23. vasárnapja.

1. Ezen a héten a következőkre emlékezünk a liturgiában:
Csütörtökön – Szűz Mária szent nevére,
Pénteken - Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanítóra,
Szombaton – A Szent Kereszt Felmagasztalására.

2. Szeptember 8-án, ½ 10-kor szeretettel várjuk a kedves gyerekeket, szülőket, nagyszülőket, tanárokat és óvodapedagógusok a diákmisére. Ezen a szentmisén megáldjuk az iskolatáskákat.

3. Vácott a - Hétkápolna Kegytemplom nagy búcsúja: szeptember 15-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmisét, 10 órakor, Marton Zsolt megyéspüspök Úr mutatja be. Aznap a templomunkban csak a 7-es szentmise lesz tartva, a fél 10-es szentmise elmarad.

4. Bátorságpróba. A bátorság nagy kincs, ha úgy gondolod, hogy te nagyon bátor vagy, akkor szeretettel hívunk egy nagy játékra: bátorságpróbára szeptember 20. -án. A bátorságpróba különböző akadályokat rejt, melyeket csoportokban nektek kell megoldani egy vezető segítségével.

5. Szeptember 22-én zarándokutat szervezünk Gyöngyösre, a Máriás fiatalok találkozójára. Jelentkezni lehet a sekrestyében, jövő vasárnapig. Indulás szeptember 29 –én, ½ 7-kor a hídtól. Minden buszmegállóban fel lehet szállni a buszra. Költség: 2800 ft.

6. A plébánián az ügyfélfogadás hétköznapon, kedden és csütörtökön 10-től – 12-ig és minden szentmise után lesz.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

"Ó hatalmas, legszeretettebb Anya, ma van a te születésnapod, hallgass meg engem, tekints szeretett Fiad drága Vérére.”

Jordan atya LN/III. 20.1

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu