Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

Nagyböjt 5. vasárnapja
2020. április 5.

1. Az imádságnak, a közös imádságnak nagy ereje van, ezért mindenkit arra kérünk, ha teheti otthon, este 17.30. órától imádkozzuk együtt a rózsafüzért. Felajánlva ezt a betegekért, a járvány megszűnéséért. Utána lesz a szentmise (sine populo – hívek nélkül).

Vasárnapi szentmise Facebook-on: „Mária Magdolna Róm. Kat. Egyházközség Sződ” honlapján fogunk élőben vetíteni a mi templomunkból 9.30. –kor.

2. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel úgy gondoltuk, csatlakoznánk egy országos kezdeményezéshez.
A feladat az lenne, hogy az adventi ablakdíszítéshez hasonlóan házaink ablakait díszítsük tavaszi, nagyböjti, vagy húsvéti motívumokkal. Ez most önkéntes vállalás lenne és a dátumot sem határoznánk meg.
Fontos lenne viszont, hogy minden ablakon jól láthatóan feltüntessük a #maradjotthon – üzenetet! Ez lenne a lényege a díszítésnek!
A fotókat ezúttal is fel lehetne tölteni a plébánia Facebook oldalára.
Vigyázzunk szeretteinkre, egymásra és magunkra!

3. Iroda idő bizonytalan ideig szünetel. Betegek bejelentése, ügyintézés telefonon keresztül.
Telefonszámom: 06 20 994 91 90.
Isten áldásával: György atya

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

BANKSZÁMLASZÁM:
MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

„Miért félsz a kereszt hordozásától? A keresztben az üdvösség, a keresztben az élet. Vedd tehát keresztedet és kövesd Jézust, és bejutsz az örök életre.”
Jordán atya LN I/189.

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu