Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

Évközi 13. vasárnap
2020. június 28.

1. Ezen a héten a következőkre emlékezünk a liturgiában:

Hétfőn: Szent Péter és Pál apostolokra,

Csütörtök: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél,

Péntek: Szent Tamás apostolra.

2. Mai vasárnap, ½ 10.-kor Biegun Stanislaw atya első szentmise fogja bemutatni a mi templomunkban. Mindenkit szeretettel varunk.

3. Kedves lányok! Aki szeretne Jézusnak és Szűz Máriának szolgálni, és a máriáslányok ruháját megkapni, a sekrestyében iratkozzon föl az erre előkészített listára.

4. Július 19-én, ½ 10.-kor Szent Mária Magdolna búcsú lesz a templomunkban. Ünnepi szentmise András Attila atya, jezsuita, fogja bemutatni. Mindenkit szeretettel varunk.

Vasárnap, július 19-én Szent Mária Magdolna búcsú miatt 7-es szentmise elmaradt.

5. A plébánián a nyári szünidőben az ügyfélfogadás hétköznapon csak a Szentmise után lesz, vagy telefonon: 06-27/388-465, vagy 06-20/994-91-90.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

 „Az Úr irgalmát akarom énekelni mindörökké” Zsolt.

Jordan atya LN. IV/35.2

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG:

64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13 (az alapítványunk adószáma)

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu