Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE.
2020. január 12.

1. Urunk megkeresztelkedés ünnepe után megkezdődik az évközi idő.


2. Ezen a héten a következőkre emlékezünk a liturgiában:
Pénteken: Szent Antal apátra,
Szombaton: Árpád-házi Szent Margit szűzre.


3. Jövő vasárnapon – ökumenikus ima-nyolcad kezdődik.


4. A plébániánkon a Mária Magdolna alapítvány működik. Akik magukénak érzik az alapítvány célkitűzéseit, kérjük, segítsenek! Adójuknak 1%-át ajánlják fel alapítványunknak. A templomban ki van rakva a rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról, ami elvihető. Rajta van az alapítványunk adószáma is.


5. Régi hagyomány szerint szeretnénk az isteni áldással meglátogatni a plébániánk minden családját. Kérem, hogy minden család, amely szeretne házszentelést, iratkozzon fel megfelelő időre a sekrestyében.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Szeresd és szolgáld Istent minden erődből. Ő a legfölségesebb és a legszentebb, egyedül Nála találsz igazi békét.”

Jordán atya LN I/125.2

 

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

C + M + B 2020

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu