Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

2020. május 24.

 Húsvét 7. vasárnapja.

Urunk mennybemenetele.

 

1. Májusban, Szűz Mária hónapjában minden nap (vasárnap kivételével) a szentmise előtt fél órával, azaz este. ½ 6-tól májusi ájtatosságot tartunk, pénteken a reggeli mise előtt a Lorettai litániát imádkozzuk. Közvetlenül litánia után kezdődik a szentmise.

2.  Kedves Testvéreim, szombaton, május 23-án, helyi megyés püspök atya (Lengyelországban, Trzebinia városában) pappá szentelte dk. Biegun Stanislaw (Szaniszló testvér). Új atyának szívből gratulálunk és imádkozunk érte.

3. A plébániánkon a Mária Magdolna alapítvány működik. Akik magukénak érzik az alapítvány célkitűzéseit, kérjük, segítsenek! Adójuknak 1%-át ajánlják fel alapítványunknak. SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13  - az alapítványunk adószáma.

4. Betegek bejelentése, ügyintézés telefonon keresztül. Telefonszámom:  06 20 994 91 90.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek! Rendeljetek alá Istennek minden embert, hogy mindenki egyedül neki szolgáljon!”

Jordan atya LN II/32.1

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG:

64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13 (az alapítványunk adószáma)

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu