Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

Nagyböjt 1. vasárnapja

2021 február 21.

 

1. Múlt héten elkezdődött a Nagyböjt. A nagyböjti idő Hamvazószerdától Nagycsütörtök estéig tart. A nagyböjti idő célja Húsvét ünneplésének előkészítése. A szent 40 nap alatt péntekenként kötelező hústilalom van, amely a 14. életévüket betöltött hívekre vonatkozik. A Szentmise után hamvazkodhatnak azok, akik hamvazószerdán nem hamvazkodtak.

2. A bűnbánat közelebb visz Istenhez. Ezt jelképezi a templom közepén futó lila ösvény. A lábnyomok a mi lépteinket jelképezik, amivel Jézushoz szeretnénk közelebb jutni. Utunk során kulcsszavak lesznek segítségünkre, melyeket szintén az ösvényen találhatunk meg. A kulcsszavak foglalják össze nagyböjt egyes vasárnapjainak mondanivalóját. A templom végén található kis kosárban az aktuális kulcsszóval kapcsolatos üzeneteket találunk. Vigyünk ezekből haza és a ten gondoljunk arra, mit hordoz számunkra ez az üzenet.

3. Az Egyházközség facebook oldalán, hamvazószerdán elindítottunk egy online keresztutat. A keresztút következő  állomásait minden szerdán és pénteken fogjuk feltenni. Az utolsó állomás nagypénteken kerül felhelyezésre. A lelki felkészülést Tűz Tamás XX. századi papköltő verses elmélkedései segítik.

4. Minden pénteken keresztúti ájtatosságot este ½ 6-kor tartunk. Utána lesz a szentmise. Szeretnénk kérni, hogy ezen a héten a Karitász csoport, megfelelő elmélkedést készítse elő.

5. A plébániánkon a Mária Magdolna alapítvány működik. Akik magukénak érzik az alapítvány célkitűzéseit, kérjük, segítsenek! Adójuknak 1%-át ajánlják fel alapítványunknak. A szórólapon van az alapítványunk adószáma.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

 

„Én élek, mondja az Úr Isten: nem akarom a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen a rossz útról és éljen."

Ez.33,11 Jordan atya LN I/177.2

www.facebook.com/szodimariamagdolnaegyhazkozseg

 

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG:

64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13 (az alapítványunk adószáma)

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu