Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

2019. július 21. 
Évközi 16. vasárnapja.

1. Július 21-én, ½ 10.-kor Mária Magdolna búcsú lesz a templomunkban. A szentmise után megáldjuk szent II. János Pál pápa szobrát, amit a templomunk előtt helyezünk el. Mindenkit szeretettel varunk.
Vasárnap, július 21-én Szent Mária Magdolna búcsú miatt 7-es szentmise elmaradt.

2. Múlt pénteken befejeztük a hittanos tábort Balatonszárszón, amiben 47-en vettünk részt. Szeretnék megköszönni mindazoknak, akik segítettek tábor szervezésében, és lengyel önkénteseknek, akik a tábort vezettek. Isten fizesse meg.

3. Jövő vasárnap, Szent Kristófra, az autóvezetők védőszentjére is emlékezünk. Ezért, ½ 10 –es szentmise után megszenteljük az autókat.

4. A plébánián a nyári szünidőben az ügyfélfogadás hétköznapon csak a szentmise után van, vagy telefonon: 06-27/388-465, 06-20/994-91-90.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Nem azért remélünk Istenben, mert hűen szolgáltunk Neki: hanem azért remélünk Benne, hogy megkapjuk a kegyelmeket ahhoz, hogy hűen szolgálhassunk Neki.” 


Jordan atya LN I/98.3

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu