Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

2020. június 6.

Úrnapja

1. Ma Krisztus Szent Teste és Vére főünnepét, Úrnapját ünnepeljük. Jöjjünk el minél többen a szentmisére és az azt követő körmenetre, ez által tiszteljük meg az Oltáriszentség titkát.

Az ünnepi szentmise 9.30 -kor kezdődik. Aznap 7.00 szentmise elmaradt.

2. Ezen a héten a következőkre emlékezünk a liturgiában:

Pénteken: Jézus Szent Szívére. (FÜ)

Szombaton: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívére.

3. Betegek bejelentése, ügyintézés telefonon keresztül (06 20 994 91 90).

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓM. KAT. EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13 (az alapítványunk adószáma)

 

"Mint gyermek, aki zsenge ifjúságában szerető szüleitől távol, idegen országban otthona után vágyódik, úgy vágyom én, a Te haszontalan szolgád, utánad Uram, ó angyalok eledele."

B. Jordan Ferenc atya LN I/8.1

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu