Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

Évközi 25. vasárnap

2020. szeptember 20.

1. Ezen a héten a következőkre emlékezünk a liturgiában:

Csütörtök – Szent Gellért püspök és vértanúra.

2. Mai vasárnap, szeptember 20-án a ½ 10 -kor kezdődő szentmisén 10 gyerek először fogadja a szívébe az eucharisztikus Jézust – először fognak áldozni. A testvérek imájába ajánljuk őket.

3. A felnőtt és fiatal testvéreinket, akik még nem bérmálkoztak (esetleg elsőáldozók sem voltak), de szeretnének a Szentlélek szentségében részesülni, kérjük, hogy jelezzék szándékukat a sekrestyében.

4. A plébánián az ügyfélfogadás hétköznapon, kedden és csütörtökön 10-től – 12-ig és minden szentmise után lesz.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Ó, Uram, Téged magasztaljanak minden nappal és éjjel.” Jordan atya LN/II/38.2

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG:

64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13 (az alapítványunk adószáma)

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu