Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
 • szent_istvan_icon
 • 001p-jordan
 • 0001milton_zonta
 • 002templom
 • 005oltar
 • 006kristof-falkep-somos
 • 007jeromos-falkep-somos
 • 008kvacz-remete-falkep-somos
 • 009maria-ikon
 • 010templom-akvarell-pantali
 • 013artur-testver-kezdikovar
további képek

Csörög - Szent Kristóf, Szent Jeromos és Boldog Vácz remete templom

 jeromos
Oltárkép: Somos Miklós festőművész, Somos Éva festő-restaurátorművész és Somos Gyula festőművész - 1995.

Szent Jeromos Mura-közben született 347-ben, Csáktornyához közel, a ma Horvátországhoz tartozó Stridoban, amelyet most Strigovának neveznek. Jeromos 19 éves korában keresztelkedett meg. Milánóban és Rómában végezte világi tanulmányait. Szentföldre zarándokolt, majd 5 évet élt remeteként a khalkiszi sivatagban. Ebből az időből származik az oroszlánnal kapcsolatos legendája. Antiochiában héber és más bibliai nyelveket tanult. Jeromos leginkább bibliafordítói munkájáról ismert, melyet a hagyomány szerint Betlehemben, a Születés-barlangban végzett. Ő a Vulgata szerzője. A vulgata jelentése elterjedt. Ez a kifejezés, a későbben elterjedté vált bibliafordításra utal. (Szent Jeromos naptári napja: szeptember 30. szerda)

Szent Jeromos
Templomunk fő védőszentjének ünneplése volt

2017. október 1-én, vasárnap.

Vendégünk volt Csáky Tibor atya. Beszélt az épülő, és 2018. szeptemberében 2 osztállyal induló csörögi katolikus iskoláról.

 

Katt a képre!

2.) Jeromos napi búcsú Csáky Tiborral

3.) Jeromos napi búcsú Csáky Tiborral

4.) Jeromos napi búcsú Csáky Tiborral

5.) Jeromos napi búcsú Csáky Tiborral

6.) Jeromos napi búcsú Csáky Tiborral

7.) Jeromos napi búcsú Csáky Tiborral

http://csorog-jeromos.com/sites/default/files/images/ddblock1995-2015evfordulo/001szenteles_kulcsatadas.jpg

Csörög község, 1995-ig nem rendelkezett önálló templommal. Katolikus hívei Vácra, Sződre és Vácrátótra jártak templomba. Gedeon József sződi plébánossága idején (1984-2004), családoknál látta el a papi - plébánosi teendőket. Ő vásárolt építési telket1989-ben Csörög területén. Pálos Frigyes kanonok támogatásával és Trizna Lajos pálos harmadrendi szerzetes 1 millió Ft adományával, Holnapy Dénes Márton építészmérnök, fogadalmas premontrei szerzetes tervei alpján kezdődött el a templom építése. Csörög templomát 1995-ben szentelte fel Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök, Gedeon József sződi plébános plébánossága iején.

Magyarország mai határain belül a szalvatoriánus szerzetesek újra 1998-ban kezdtek működni. Először Sződligeten, egy évvel később Galgahévízen telepedtek le. Napjainkban Sződön, Sződligeten, Csörögben és Galgahévízen látnak el misszióban  papi és plébánosi szolgálatot.

2016-ban járt templomunkban a szalvatoriánus szerzetesrend legfőbb elöljárója érkezett templomunkba Rómából, Milton Zonta generális személyében.

A szentmisék rendje Csörögben:
Csörög, Kápolna köz
1.
Vasárnap: 11:00

Szentmisék rendje Sződön:
Mária Magdolna-templom,  Sződ, II. János Pál Pápa tér 1.
hétfő  18:00
kedd  18:00
szerda  18:00
csütörtök  18:00
péntek  8:00
szombat  18:00
vasárnap  7:00  9:30

Plébánia: Mária Magdolna Egyházközség
2134 Sződ, II János Pál  tér 1.
Telefon: (27) 388 - 465
Fax: (27) 388 - 465
E-mail: jerzy.nowak@vaciegyhazmegye.hu


Irodai szolgálat a plébánián (itt kell bejelenteni a keresztelőket, egyházi esküvőket, temetéseket, egyéb ügyeket itt lehet intézni): kedd és csütörtök: 10 - 12 óra között, kedd, szerda, péntek: szentmise után.

Bankszámlaszám:
MÁRIA MAGDOLNA RÓM. - KAT. EGYHAZKÖZSÉG
64700117-10011874

A CSÖRÖGI TEMPLOM ÉPÍTÉSÉNEK KRÓNIKÁJA

„Hogyha az úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő!” (Ps 126,1)

A CSÖRÖGI TEMPLOM ÉPÍTÉSÉNEK KRÓNIKÁJA

Megérkezett a meghívó a csörögi templom felszentelésének 15. éves évfordulóján tartandó megemlékezésre, 2010. július 24-re.

***

Tudtommal a templom születésének történetét még senki – aki ezt joggal és kötelességszerűen, valamint az ismeretek birtokában, tanúságtevő módon tehette volna, - nem dokumentálta az utókor számára. Ezért az emlékek és a bőséges fényképfelvételek birtokában pótolom. Úgy is mint részese az építésnek, de részese a templomot megálmodó plébános – Gedeon József – nem egy terve megvalósulásának.

Katolikus közösségünk 1995-től jár saját templomába. Maroknyian vagyunk, de igyekszünk méltó utódai lenni templomépítő elődeinknek.

http://csorog-jeromos.com/

© 2014, Salvator.hu