Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
 • Sződligeti templom télen
 • Templom - szenté része
 • Római katolikus templom - Sződliget
 • Szentsír 2015
 • Pannonhalma 2015
 • Bátorságpróba 2015
 • Kemencénk
 • Vidám Lurkók Klubja
 • Tábornyitó
 • Tábornyitó
 • családi nap 2015
 • családi nap 2015
 • Lengyelország 2015 - Bagno
zarándoklat
 • Lengyelország 2015 - Krakkó
zarándoklat
 • Lengyelország 2015 - Trzebnica
zarándoklat
 • Szent Miklós 2015
további képek

Sződliget - Tevékenység

Cím: Római Katolikus Egyházközség, 2133 Sződliget, Szabadság tér 7.

Telefon: 06 30 397 04 47, (27) 352 – 672
E-mail:szodliget@gmail.com

http://picasaweb.google.com/szodliget

Bankszámlaszám:

Sződligeti Római katolikus Egyházközség  

HU97 64700124-10001181-00000000

A szentmisék rendje:

vasárnap: 8.00, 9.30 (diákmise), 18.00

hétfő: 7.00 (Zsolozsmával egybekötve)

kedd: -

szerda: 17.30

csütörtök: 17.30 (17 órától szentségimádás)

péntek: 17.30 (mise után 1 óra szentségimádás, gyónási lehetőség)

szombat: 17.00


Irodai szolgálat a plébánián (itt kell bejelenteni a keresztelőket, egyházi esküvőket, temetéseket, egyéb ügyeket intézni):

hétfőn 8 - 10 óra között,

csütörtökön 16 – 17 óra között,

illetve minden szentmise után. 

Könyvtár

Nyitva tartás: vasárnap a reggeli és a diák misék között (kb. 8.45 - 9.30-ig)

Szentségek

Keresztelés: Kérjük, hogy egy hónappal a tervezett időpont előtt jelezzék szándékukat. Hét éves kortól csak kellő hitoktatás után kereszteljük meg a gyermekeket. Felnőtteket is keresztelünk, kellő előkészület után.
Elsőáldozás: Gyermekek esetében általában a 3. osztályban történik, de minimum két év hitoktatás után. Felnőttek elsőáldozása kellő előkészület után történik.
Gyónás: Minden szentmise előtt legalább negyed órával.
Bérmálás: Két évente történik. Nyolcadikos és középiskolás diákokból, valamint felnőttekből álló csoportokban folyik a fél éves előkészület.
Házasság: A tervezett időpont előtt legalább három hónappal jelentsék be a plébánián. Akik már polgárilag megesküdtek, de házasságukat szeretnék utólag egyházilag is rendezni, szívesen segítségükre vagyunk.
Betegek szentsége: Minden hónap első szombatján, délelőtt, gyónási lehetőséggel és az Oltáriszentséggel meglátogatjuk a betegeket. Ekkor lehet kérni a betegek kenetét is. A betegeket minden szentmise után a sekrestyében lehet bejelenteni. Évente egyszer, a nagyböjti lelkigyakorlat alkalmából a templomban kiszolgáltatjuk a betegek kenetét a Testvéreknek, akik súlyosabb betegségben szenvednek, vagy már betöltötték 65. életévüket, valamint abban az esetben, ha egy komolyabb műtét előtt állnak.
Temetés: A temetéseket a plébánián, az irodai szolgálat idején kívül is be lehet jelenteni.

Hitoktatás. Gyermek- és ifjúsági programok

A gyermekek és fiatalok hitoktatása a sződligeti általános iskolában és a plébánia közösségi házában történik. A hitoktatás szeptembertől május végéig tart.
A középiskolásokból és egyetemistákból álló ifjúsági hittancsoport csütörtökönként találkozik este 7órakor. A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.

A Ministránscsoport általános és középiskolás diákokból áll, akik a templomi szertartásokon segédkeznek. Nyáron a legszorgalmasabb ministránsok jutalomtáborban vesznek részt.

Programok felnőttek számára

Rózsafüzér Társulat. Imacsoport, mely 50 tagból áll. A rózsafüzér imádságát gyakorolják és terjesztik. A csoport külön találkozója havi rendszerességgel történik.

A Sződligeti Karitász Csoport tagjai rászorult embereken segítenek: havirendszerrel ruhaosztást szerveznek, Karácsony és Húsvét előtt ajándékcsomagokat osztanak. A csoport munkájához folyamatosan lehet csatlakozni.

Az énekkar egyházi ünnepeken vesz részt. Keddenként tartják az énekpróbát. Folyamatosan várják az új tagokat.
Részletes tájékoztatást a csoportokról, találkozási időpontokról stb. a plébánián lehet kapni.

Egyházközségi tevékenység

Egyházközségünkben jelenleg Starostka Szanisló atya látja el a plébánosi feladatokat, aki a szalvatoriánus szerzetesrend tagja.
Az egyházközség életében a következő „tevékenységek” figyelhetők meg: ministránsok, rózsafüzér társulat, karitász csoport, énekkar (ifjúsági, és felnőtt), hittan, minden korosztálynak.

Plébániai tevékenység

Egyházközségünk plébániája igazi közösségi tér, közösségi ház. A plébánia már nem a régi értelemben vett plébánia, ami csak azért van, hogy a papnak legyen egy lakása, s oda csak a hívek hivatalos ügyeket járjanak intézni. A plébánia nagyon sokszínű feladatkört lát el. A hittanok egy része itt kerül megtartásra, valamint a különböző közösségek, csoportok gyűléseinek ad helyet.

Vidám Lurkók Klubja

A Vidám lurkók nyári táborainak, és egyéb programjainak is helyet ad a plébánia. De a Vidám Lurkók elsősorban a rászorulókon (szociális tevékenységet folytat) segít. Ez a klub nem egyházi kezdeményezésű volt, s a klubnak nem feladata a térítés, illetve hittanra nevelés. De mint Szent Pál is írja a Filippiekhez írt levelében, hogy bárhogyan is hirdetjük az Evangéliumot, az a lényeg, hogy hirdessük. Ez a klub is ilyen. Nem az elsődleges feladata a hitre nevelés, de a gyermekek nem kallódnak el, s ezért már hasznos.

Ha szeretné anyagilag támogatni az Egyházközség hitéleti tevékenységét, ennek többféle módja van:
persely: adományok, melyeket a szentmisén, a felajánlás alatt dobunk bele a kis kosárba;
egyházi adó: önkéntes egyházközségi hozzájárulás, amit évente szoktunk befizetni. Az Egyház fenntartására szánt, un. egyházi adó mértéke a Magyar Püspöki Kar kívánsága szerint lehetőleg az évi nettó jövedelem 1%-a. – Természetesen ennél kevesebbet és többet is köszönettel fogadunk. Úgy gondoljuk, hogy minden önálló keresettel rendelkező hívő belső igénye, hogy támogatja az egyházat. Az egyházi adó befizetett összegéről igény szerint igazolást adunk, amellyel a befizetett összeg a rendelkezés szerint leírható az adóalapból.

Az így befizetett összegből fedezzük a templom és a plébánia fenntartását (gyertya, ostya, villany, víz, gáz, telefon, irodaszerek stb.), a plébános fizetését. Valamint ebből a pénzből fedezzük a templom felújítását, a gyermek-, ifjúsági és felnőtt programok anyagi hátterét és a hitélettel kapcsolatos egyéb kiadásokat is.

Kedves Testvérek!
Az elkövetkező hetekben, illetve magánszemélyeknek május 20-ig kell elkészíteniük az adóbevallásukat. Ebben az időszakban felhívjuk a hívek figyelmét az Egyház számára felajánlható 1%-ra. Akik korábban is javunkra rendelkeztek, kérjük, tegyenek így most is, akik pedig nem éltek e lehetőséggel, őket bátorítjuk e gesztus megtételére.

Az 1%-os támogatás az állami kiegészítéssel együtt jelentős bevételi forrásunk, és nem kerül külön pénzébe a rendelkezőknek. A növekvő számú rendelkezés Egyházunk tevékenységének egyfajta „értékmérője” is a társadalom szemében. Az állami szervekkel való tárgyalások során gyakran az 1%-os felajánlások arányát veszik alapul a különböző támogatások mértékének megállapításakor.
Az Egyház részben e bevételi forrásból biztosítja oktatási és szociális intézményei működését, a templomok felújítását, segíti a szegényebb plébániákat, valamint a papok, szerzetesek, szerzetesnők egészségügyi ellátását.
Fejezzük ki ilyen módon is a Katolikus Egyházhoz való tartozásukat. Technikai szám: 0011

SZŐDLIGETI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG JUBILEUMI ALAPÍTVÁNYA

Az alapítvány célkitűzései:
- az egyházi élet támogatása, szellemi és anyagi háttér biztosítása,
- az Egyházközség területén élő időskorúak, hátrányos helyzetűek felkarolása,
- a katolikus ifjúság buzgalmának erősítése, az ifjúsági hitélet aktívabbá tétele,
- a templom és a kapcsolódó létesítmények karbantartása.
Akik magukénak érzik az alapítvány célkitűzéseit, kérjük, támogassák az alapítvány munkáját! Adójuknak +1%-át ajánlják fel alapítványunknak!
Adószám: 19185002 – 1 – 13.
A legfrissebb információkat a katolikus templom előtt elhelyezett hirdetőtáblán olvashatják.

© 2014, Salvator.hu