Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
 
további képek

A szalvatoriánus karizma

A karizma a Szentlélek jellegzetes adománya, amelyet egy személy vagy egy csoport kap mások javára végzett munkájához.

A szalvatoriánusok célja, hogy minél jobban ismerjék és szeressék az Istent az emberek. Pater Jordannak odaajándékozott karizma legfőképpen négy evangéliumi igéből táplálkozik:

„Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17, 3)

„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28, 19-20)

„Aztán így szólt hozzájuk: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16, 15)

„Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.” (Dn 12, 3)

A szalvatoriánus küldetés

Mi, szalvatoriánus atyák, testvérek, nővérek és világi szalvatoriánusok, azt a hivatást és küldetést kaptuk, hogy életünk és tevékenységünk által hirdessük az Evangéliumot a karizmánknak és a benne lévő felhívásoknak megfelelő módon.

Törekszünk arra,

 • hogy mások megismerjék az Üdvözítőt,
 • az élet teljességére és az üdvösség elnyerésére,
 • elvezetni másokat az Isten világos megismerésére,
 • egymást támogatni apostoli tevékenységünkben,
 • másokat bevonni a küldetésbe,
 • kihangsúlyozni a világi hívek apostoli szerepét,
 • hirdetni az Evangéliumot minden embernek, minden időben, minden eszközzel és minden módon, amelyekre az Isten szeretete ihlet minket.

A szalvatoriánus lelkiség

A szalvatoriánus lelkiség az a konkrét mód, ahogyan napról napra éljük meg karizmánkat és küldetésünket.

Íme a lelkiségünk jellemző tulajdonságai:

 • Megismerni az Istent, azaz megtapasztalni őt mint életünk központját,
 • bízni az isteni Gondviselésben,
 • megmutatni az Üdvözítő jóságát és szeretetét,
 • az ima embereivé lenni,
 • lélekben szegénynek lenni,
 • az apostoli lelkesedés ápolása magunkban,
 • igazságban, igazságosságban, szolidaritásban és hűségben élni,
 • elfogadni a küldetésünkkel járó keresztet,
 • kivétel nélkül mindenkit szeretni,
 • Szűz Mária példáját követni az Üdvözítő megismerésében,
 • az Egyházat szeretni,
 • az Isten gyermekei egyszerűségében élni.
© 2014, Salvator.hu