Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
 • Pálos Frigyes
 • 2. kép Doknár József, Holnapy Kálmán, Dr. Gillyén Nándor és Gedeon József
 • 3. kép: 1991. augusztus 11.
 • 3. kép 1991. július 27. – Kitűzés, alapásás
 • 4. kép: 1991. augusztus 11.
 • 5. kép: 1991. augusztus 11.
 • 6. kép: 1991. augusztus 11.
 • 7. kép: 1991. augusztus 11.
Fónád András gondnok
 • 8. kép: 1991. augusztus 11.
Gedeon József plébános
 • 9. kép: 1991. augusztus 11.
Pálos Frigyes
 • 10. kép Doknár József
 • 11. kép: 1991. október 25.
 • 12. kép: 1991. október 25.
 • 13. kép: 1991. október 25.
 • 14. kép: 1991. október 25.
 • 15. kép: 1991. október 25.
 • 16. kép: 1991. október 25.
 • 17. kép: 1991. október 25.
további képek

„Hogyha az úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő!” (Ps 126,1)

A CSÖRÖGI TEMPLOM ÉPÍTÉSÉNEK KRÓNIKÁJA

Megérkezett a meghívó a csörögi templom felszentelésének 15. éves
évfordulóján tartandó megemlékezésre, 2010. július 24-re.

 

***

Tudtommal a templom születésének történetét még senki – aki ezt joggal és kötelességszerűen, valamint az ismeretek birtokában, tanúságtevő módon tehette volna, - nem dokumentálta az utókor számára. Ezért az emlékek és a bőséges fényképfelvételek birtokában pótolom. Úgy is mint részese az építésnek, de részese a templomot megálmodó plébános – Gedeon József – nem egy terve megvalósulásának.

Folytatjuk

© 2014, Salvator.hu