Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
 
további képek

Szerzetesi képzés

A rendi képzés két, egymással szoros kapcsolatban lévő részt foglal magában: a szerzetesi élet megismerését és gyakorlását, valamint a szalvatoriánus karizma megismerését és magáévá tételét. Ezt a kettős célt az imaélet, az előadások és a közösségi élet segítségével igyekezünk elérni.

A teljes szerzetesi képzés Magyarországon történik. A képzés folyamatát a jelölt idő nyitja meg.

A képzés folyamatát a jelöltidő nyitja meg. Az ember a Hivatásgondozó Központ által szervezett lelkinapokon, lelkigyakorlatokon vagy egyéb alkalmakkor megismerkedhet a Rend karizmájával és életstílusával. A jelöltidő tovább lép - lehetőséget ad arra, hogy az ember „belülről” ismerje meg a Rendet, és saját tapasztalatot szerezzen a szerzetesi közösségben.

A jelölt idő az első lépés a szerzetesi életben, átmeneti szakasz a "világi" és a szerzetesi életstílus között. Kétféle céljai vannak. Egyrészt a jelölt lehetőséget kap a szerzetesközösség megismerésére "belülről", a közösségi élet megtapasztalására, a Rend karizmájának megismerésére. Másrészt a Rendnek van lehetősége megismerni a jelöltet és vele együtt felfedezni az Isten akaratát a hivatását illetően.

A jelölt idő tartama 2 és 12 hónap között terjed. A jelölt állandó jelleggel lakik a szerzetesi közösségben, bekapcsolódik a közösség életébe és bizonyos munkákat vállal. A jelölt időt a galgahévízi közösségben lehet tölteni.

A jelölt idő végén, megszerezve első tapasztalatokat a szerzetesi életből, a jelölt döntést hoz a hivatásával kapcsolatban: folytatja a szerzetesi képzést a szalvatoriánus közösségben, vagy más utat választ, melyre hívja őt az Isten.

A jelöltidő után következik a noviciátus.

A novícius már szorosabb köteléket teremt a Renddel. Állandóan a rendházban lakik, és rendszeresen ismerkedik a szerzetesi élettel, a rendi szabályzattal, a karizmával. A novícius az imaélet és a tanulmányok segítségével tisztázza a hivatását, motivációit és célkitűzéseit. Ez a lelki „munka” a lelki lecsendesítést igényli, ezért a novícius nem vállal „külső” feladatokat a rendházon kívül. Noviciátus az az időszak, amikor a novícius megismeri a Rendet, a Rend is megismeri a novíciust.

A noviciátust a fogadalomtétel követi. Három szerzetesi fogadalmat teszünk - a szegénységet, a tisztaságot és az engedelmességet. Először legalább 3-szor de legfeljebb 6-szor egy-egy évre tesszük az ideiglenes fogadalmat. Ezután az örök fogadalmat tesszük, az egész életünkre elkötelezve magunkat az Üdvözítőnk mellett a Szalvatoriánus Rendben. Az ideiglenes fogadalom időszakában a fiatal szerzetesek a hivatásuknak megfelelően papi vagy testvéri szolgálatra készülnek.

Az örökfogadalomtétel után nem áll meg a szerzetesi képzés - saját lelki törekvéseink, imaélet, tanulás, tevékenységünk által napról napra igyekszünk egyre hasonlóbbá válni a mi Üdvözítőnkhöz - az életünk mintájához és teljességéhez.

© 2014, Salvator.hu