Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 001templomunk
  • 002maria-ikon
  • 003_20eves-evfordulo
  • 004evfordulo
  • 005evfordulo
  • 006biblia
további képek

Évközi 3. vasárnap

2021 január 24.

 

A plébániánkon a Szent Jeromos alapítvány működik. Akik magukénak érzik az alapítvány célkitűzéseit, kérjük, segítsenek! Adójuknak 1%-át ajánlják fel alapítványunknak. A szórólapon van az alapítványunk adószáma.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Isten akaratával megegyezően” 

Jordan atya LN IV/30.4

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓM. KAT. EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZENT JEROMOS ALAPÍTVÁNY: 18715297-1-13 (az alapítványunk adószáma)

 

C + M + B 2021

 

https://www.facebook.com/szent.jeromos.3

© 2014, Salvator.hu