Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • Faustina Kowalska
  • Irgalmas Jézus
  • Isteni Irgalmasság Bazilikája, Krakkó

Az Isteni Irgalmasság

 

   Faustina Kowalska nővér a harmadik évezred első szentje, aki az Isteni Irgalmasság üzenetének közvetítését kapta feladatául. Faustina nővér egy szegény tízgyermekes család látta meg a napvilágot 1905-ben. Már hétéves korában érezte az Úr Jézus hívását, de csak húsz évesen lépett be az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjába. 13 évet élt látszólag egyszerű szakács, kertész és portás munkakörben szolgálva. Életét azonban végig kísérték misztikus élményei - amit gyóntatóján, Sopocko atyán kívül - még rendtársai sem tudtak róla.

Jézus kinyilatkoztatta Faustinának, az Isten legfőbb tulajdonsága a szeretet és az irgalom.

„Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas szívemre szorítani.(…) Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben….”

 Egy elragadtatásában Faustina megpillantotta Krisztust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, másikkal pedig megérintette mellét, melyből egy fehér és egy piros sugár lövelt ki. A fehér a vizet szimbolizálja, ami megtisztítja a lelket, míg a piros a vér, a lélek ereje. Ezt az utasítást kapta Jézustól: „Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: ’Jézusom, bízom benned!’. Azt kívánom, hogy tiszteljék ezt a képet először a kápolnátokban, aztán az egész világon!”

„Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem, hogy már itt a földön győzedelmeskedni fog ellenségei felett, főként pedig halála óráján. Meg fogom védeni, mint saját dicsőségemet.”

 Jézus Faustina nővérre bízta az isteni irgalmasság rózsafüzérét, amelyben az egész világ számára irgalmat kér az Atyától. Az ima során felajánljuk az Atyának Jézus Krisztus Testét, és Vérét, Lelkét és Istenségét az egész világ bűneinek bocsánatára. Mialatt egyesülünk Jézus áldozatával, arra a szeretetre hivatkozunk, amellyel a Mennyei Atya Fia által megajándékozott minket.

Faustina nővér a látomásokban kapott üzeneteket naplóként, hat füzetben jegyezte le hirdetve az irgalmasság idejét, „amely előkészíti a világot végső eljövetelemre”, ahogy Jézus ígérte.

http://www.irgalmasjezus.hu/naplo.pdf

1938-ban bekövetkezett halála után az isteni irgalmasság üzenete az egész világon elterjedt. Szent II. János Pál pápa 2000-ben szentté avatta a lengyel nővért. Elrendelte az Isteni Irgalmasság ünnepét is, amit Húsvét 2. vasárnapján tartunk.

 Faustina nővér hamvait Krakkó egyik külvárosában, Lagiewnikiben őrzik. Mai itt az Isteni Irgalmasság Bazilikája áll, ahol az Irgalmas Jézus képet is őrzik.

     Az Isteni Irgalmasság Bazilikája a ma emberének zarándokhelye, ahol megtapasztalhatjuk az isteni szeretet gyümölcsét, az irgalmat, amit Faustina nővér közvetít számunkra.

„És te, Fausztina, Isten ajándéka vagy számunkra, egy lengyel ajándék az egész világ számára. Járj közben azért, hogy mindnyájan megértsük az isteni irgalmasság mélységét, segíts megtapasztalni és segíts azt továbbítani testvéreink felé. A fény és remény üzenete áradjon szét az egész világon, a bűnösöket ösztönözze a megtérésre, szüntesse meg a gyűlöletet és utálatot, és az emberek és a népek kezdjék el végre a felebaráti szeretet gyakorlását. Ma, amikor mindannyian veled együtt a Feltámadottra tekintünk, legyen a te imád a mienk is, és mondjuk veled erős reménységgel: Jézusom, bízom benned!”

(II. János Pál 2000. ápr.30-i szentbeszédéből)

   Ezzel a lelkülettel indulunk útnak minden év júliusában Hidasnémetiből Szlovákián keresztül Krakkóba a szlovák és a lengyel testvéreinkkel együtt. A gyalogos zarándoklaton közösen engesztelünk és kérjük, hogy megtapasztalhassuk a Mennyei Atya irgalmas szeretetét életünkben.

© 2014, Salvator.hu