Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
további képek

Hirdetések

2020. február 22 – 29.

 

 

Most vasárnap 19.30 órakor Egyházközségi Tanácsülés lesz a plébánián. Nagy szeretettel várunk minden tanácstagot!

 

Hétfőn Szent Mátyás apostol ünnepét tartjuk a liturgiában.

 

Ezen a héten nagyböjt kezdődik. A böjti fegyelem lelki tartalmában megkívánja a bűnbánatot, az őszinte megtérést és a kiengesztelődést. A nagyböjti szent idő negyven napig tart, Jézus negyven napos böjtölésének emlékére. A nagyböjt alatt péntekenként hústilalom kötelez minden hívőt, aki betöltötte a 14. életévét. Hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjt van, amely a 18 és 60 év közötti hívekre kötelező.

A nagyböjti időszakban péntekenként Keresztúti ájtatosságot végzünk 17.30 órakor, utána közvetlenül lesz szentmise. Az egész nagyböjtben péntekenként szentmise csak este lesz, a keresztút után, vasárnaponként pedig délután 3 órakor az Isteni Irgalmasság-ájtatosságot tartjuk.

 

Hamvazószerdán szentmisék délelőtt 10.30-kor és 18.00 órakor lesznek.

 

Tájékoztatjuk kedves híveket, hogy az idén az Eucharisztikus Kongresszusra tenkintetve nagyböjtben un. falu-missziót szervezünk, melyet ferences atya Mátraverebély-Szentkútról vezeti. Az említet lelkigyakarlatot 2020. március 13 – 18 között tartjuk. A lelkigyakrlat vezető atya javaslatára az idén kivetelesen a tavaszi Szentségimádás napját lelkigyakarlat alatt tartjuk meg, szombaton, március 14-én. A lelkigyakrlat részletes programját hamarason hirdejuk ki. Már most jelentkezhetnek a sekrestyében azok, akik különálló imaórákat szeretnének vezetni a Szentségimádás alatt.

 

Szombaton a szentemise után dicsőitő imaórát tartjuk templomunkban. Mindekit szeretettel várunk.

 

Egyházközségünkben elhunyt Dallos József édesapa, akit csütörtökön temetünk el. Imáinkban Isten irgalmába ajánljuk elhunyt testvérünket.

 

Isten éltesse mindazokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat vagy házassági évfordulójukat!

 

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk!

Isten fizesse meg!

© 2014, Salvator.hu