Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
további képek

Hirdetések

2019. november 17 – 23.

 

Ezen a héten a következő ünnepeket tartjuk a liturgiában:

Kedden: Árpád-házi Szent Erzébet ünnepét.

Csütörtökön: A Bolddogságos Szűz Mária bemutatása a templomban emléknapját.

Pénteken: Szent Cecília szűz és vértanú emléknapját.

Jövő vasárnap: Krisztus, a mindenség Király főünnepét.

 

 

Kedden, Árpád-házi Szent Erzébet ünnepén szentmise csak este, 18 órakor lesz. Karitász csoportunk meghívja minden érdeklődőt erre az ünnepi misére, melyet Kármán János atya tartja és mely keretében többek között megáldjuk Szent Erzsébet-kenyeret. Ezzel alkalammal gyűjtést indítjunka Kárpátalján élő gyerekek számára. Az erre a célra szánt pénzadományt búcsúig a Mária-oltárnál elhelyezett perselyben gyűjtjük. Ezen kívül játékot és mesekönyveket gyűjtünk a plébánián, melyeket Rácz István atyának adunk át, aki az idei adventi lelkigyakorlatot és búcsú napját tartja. Már előre köszönünk szépen minden támogatást!

 

Csütörtökön 19 órakor Bibliakör lesz a plébánián. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Szombaton az Eucharisztikus Kongresszusra készülve 17 órától Szentségimádást tartjuk templomunkban. Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Szintén szombaton 17 órakor a bérmálásra készülők találkozója lesz a plébánián. Szeretettel várjuk őket!

 

Jövő vasárnap 10.30 órakor tartjuk a jubiláns házasok közös hálaadó szentmiséjét. Szeretettel várjuk erre a szentmisére azokat, akik 60, 55, 50, 45, 40, 30 illetve 25 évvel ezelőtt kötöttek házasságot, akár a mi templomunkban, akár más templomban, és most Galgahévízen laknak. Kérem, jelentkezzenek még a sekrestyében azok a kedves jubilánsok, akik szeretnének részt venni ezen az ünnepi szentmisén.

 

Jövő vasárnap a Karitász javára gyűjtés lesz.

 

Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy az adventi lelkigyakorlatot 2019. december 6 - 8. között tartjuk, templomunk búcsúja pedig december 8-án lesz.

 

Az „Adoremus” decemberi száma elvihető a sekrestyéből.

 

Akik jövőre igénylik az „Adoremus”-t és az újságokat, kérjük, jelezzék szándékukat a sekrestyében. Kérjük, azok is jelezzék időben újság-lemondásukat, akik a továbbiakban nem szeretnék megvásárolni a folyóiratokat, ill. az „Adoremus”-t.

 

Jövő évi naptárak és egyéb kegytárgyak kaphatók a sekrestyében.

 

Isten éltesse mindazokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat vagy házassági évfordulójukat!

 

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk!

Isten fizesse meg!

© 2014, Salvator.hu