Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
további képek

Hirdetések

2020. január 19 – 25.

 

 

Ezen a héten következő ünnepeket tartjuk a liturgiaban:

Kedden: Szent Ágnes szűz és vértanú emléknapját.

Pénteken: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanitó emléknapját.

Szombaton: Szent Pál apostol megtérése, Pál fordulása ünnepét.

 

Pénteken 18 órakor a bérmálásra készülők találkozója lesz a plébánián. Szeretettel várjuk őket!

 

Azok a családok, akik az idén igényelnek háziáldást, kérem, jelentkezzenek Kristóf atyánál!

 

Tájékoztatjuk kedves híveket, hogy 2020. február 1-én leszereljük a betlehemet, és kivisszük a karácsonyfákat a templomból. Szeretettel várjuk segítségüket ebben a munkában és a templom takarításában.

 

„Marana tha” újság és „Adoremus” februári szama elvihető a sekrestyéből.

 

A turai plébánián jegyesoktatást tartanak 2020. február és március 2. és 4. vasarnapján, délután 3 órától. Buzdítjuk azokat a kedves jegyeseket, akik terveznek házasságkötést, vegyenek részt ebben az oktatásban!

 

Egyházközségünkben elhunytak: BankóErnőné Darnyik Ilona édesanya, akit kedden temetünk el és Pecze Józsefné Szabó Erzsébet édesanya, akit pénteken temetünk el. Imáinkban Isten irgalmába ajánljuk elhunyt testvéreinket.

 

Isten éltesse mindazokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat vagy házassági évfordulójukat!

 

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk!

Isten fizesse meg!

Galgahévíz, 2019. 12. 31.

 

Az év utolsó napján, Isten iránti hálás szívvel tekintsünk vissza ennek az esztendőnek legfontosabb eseményeire.

A 2019. évet hagyomány szerint házáldással kezdtük el. Január 13-án a Kodály Zoltán Művelődési Házzal közös szervezésben újévi koncertet rendeztünk karácsonyi dalokból, melyben gyerekek és fiatalok vettek részt.

Február 10-én, vasárnap, a Betegek Világnapja alkalmából a szentmisék után a rászorulók részesültek a betegek szentségében.

Március 29 – 31. között nagyböjti lelkigyakorlatot tartottunk templomunkban, melyet Borza Miklós atya, a balatonszemesi plébános vezetett.

Április 7-én, a nagymisén a hatvani Grassalkovich Énekegyüttes énekelt, a szentmise után pedig rövid tavaszi koncertet adtak templomunkban.

Virágvasárnap előtt, április 12-én, már hagyománnyá vált szabadtéri kereszetutat tartottunk, az idén a templomtól a Galga-parton lévő kereszthez mentünk.

Május 1-jén fiataljainkkal részt vettünk a „Salvator Sportnapon”, melyet idén Sződön szerveztek. Május 5-én tartottuk az elsőáldozást templomunkban. Május második vasárnapján, hagyomány szerint részt vettünk a máriabesnyői fogadalmi búcsúban. Az idén is indult gyalogos csoport, melyet a világi szalvatoriánusok vezettek. Május 30 – június 2. között zarándokoltunk Erdélybe, ahol rész vettünk a pápai szentmisén Csíksomlyón, június 1-jén.

Június 24 – 28. között a tari plébániával együtt zarándokoltunk Észak-Olaszországba, ahol többek között Pádovát látogattuk meg.

Július 8 – 19. között tartottuk az un. „Helenka udvara” kéthetes napközi tábort a plébánia udvarán, melyet lengyel önkéntesek vezettek galgahévízi tanárok segítségével. A táborban idén is a galgahévízi fiatalok mellett lengyel fiatalok is részt vettek.

Július 29 – augusztus 2. között hittantábort szerveztünk a gyerekek számára Balatonszemesen.

Augusztus 24-én zarándokoltunk Vácra, ahol részt vettünk Marton Zsolt püspök-szentelésén, aki új megyéspüspök lett egyházmegyénkben. Augusztus utolsó vasárnapján régi hagyomány szerint Mátraverebély-Szentkúton fogadalmi búcsúnkon vettünk részt.

Ezen kívül a nyár folyamán a galgahévízi hívek Lengyelországban is gyalogos zarándoklatokon vettek részt, Krakkóban és Czestochowa-ban, melyeket szalvatoriánusok (Szaniszló atya és Kristóf atya) szerveztek és vezettek.

Ebben az évben is kétszer tartottunk Egyházközségi Szentségimádási napot, március 10-én és szeptember 7-én.

Szeptember 14-én a galgahévízi hívekkel részt vettünk a Galga-menti Élő Rózsafüzér Zarándoklaton.

Szeptember 22-én látogatott el hozzánk, és szentmisét tartott Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke.

Október 18 – 20. között ifjúsági kórust láttunk vendégül, akik a temesvári Jézus Szíve templomból érkeztek, a szentmise után koncertet is adtak templomunkban.

November 19-én, Szent Erzsébet Karitász csoport meghívására ünnepi széntmisét Kármán János atya, tápiószelei plébános tartatta. A Mindenség Királya főünnepén, november 24-én hálát adtunk a jubiláns házaspárokért, és velük együtt imádkoztunk a nagymisén.

December 1-jén a nagymisét a Mária Rádió közvetítette élő adásban.

Az adventi lelkigyakorlatot az idén december 7-9-ig Rácz István atya vezette, aki Kárpátaljáról érkezett. A karácsonyi előkészület keretében december 14-én mézeskalács-sütést szerveztünk a gyerekek számára a plébánián. December 15-én a Művelődési Házzal közös meghívásunkra Pomlényi Péter által vezetett Regnum Marianum Cserkészcsapat karácsonyi előadást adott elő gyerekek és fiatalok számára.

Hagyomány szerint karácsony előtt fiataljaink ellátogattak idős, beteg és egyedül élő testvéreinkhez, és karácsonyi csomagokkal ajándékozták meg őket. A karácsonyi ünnepek előtt, december 24-én, az ünnepekre hangoló műsort szerveztünk pásztorjátékkal, amelyben iskolás gyerekek szerepeltek.

 

A 2019. évben a templomunkban 19 gyermeket kereszteltünk meg, 18 gyerek és 1 felnőtt részesült az elsőáldozásban. Ebben az évben 46 testvérünket temettük el. 4 házaspár esküdött egymásnak szeretetet és hűséget Isten és az egyház előtt a galgahévízi templomban. Ebben az évben 1 új Mária-lányt, 7 ministránst és 1 főministrást avattunk az oltári szolgálatra. A 2019-es évben 6-szor jelent meg az „Együtt az úton” című galgahévízi egyházközségi lap. Az év folyamán havonta Dicsőítő imaórát tartottunk templomunkban. A tanévben minden hónapban egyszer gitáros szentmisét is tartottunk.

 

Beruházás, templom és plébánia fenntartása:

A legnagyobb beruházás 2019. évben a volt Takarékszövetkezet épületének megvásárlása volt. Az ingatlan megvásárlásához szükséges pénzt a galgahévízi jóakaratú emberek segítő szándékának köszönhetjük. Az erre a célra kihirdetett gyűjtésben 10.741.700 Ft gyűlt össze. Az ingatlan ára: 9.375.000 Ft volt. Az eddigi felújítási munkálatok 854.230 Ft-ba kerültek, az új bútorok, melyeket nagy kedvezménnyel vásároltunk 776.000 Ft-ba kerültek. Tavasszal szándékozunk folytatni és befejezni a felújításokat. Ezzel az alkalommal szeretném még egyszer kifejezni hálámat, és megköszönni minden pénzadományt, amit erre a célra szántak, minden segítséget és támogatást abban, hogy ez az épület közösségünket szolgálja. Különösen köszönöm az ügyvédeknek az ingyenes, szakszerű segítséget. Mindenkinek Isten fizesse meg minden munkáját és adományát!

Ezen kívül az év folyamán a templom javára vettünk új supellát, valamint új hordozható hangosítást, melyet többek között a körmeneteken használunk. A nyár folyamán egy vihar után új toronyóra-vezérlő automatát szereztünk be.

Sajnos az idén nem sikerült nyerni a beadott pályázattal a plébániatető és födém felújítására, de továbbra is keressük a támogatási lehetőségeket erre a célra.

 

Ezzel az alkalommal szeretném kifejezni hálámat azoknak, akik bármilyen módon támogatták egyházközségünket. Köszönök szépen minden persely- és más pénzadományt a templom javára, és minden munkát, mellyel támogattak minket ez idő alatt.

 

A 2019. év pénzügyi gazdálkodás kiemelt adatait most szeretném közölni:

 

Bevételek

 

Gyűjtés az ingatlan megvásárlására: 10.741.700 Ft

Önkéntes hozzájárulás (egyházi adó): 2.757.000 Ft

Persely-gyűjtés: 5.055.000 Ft

Stóladíj-bevétel: 2.101.000 Ft

Egyéb bevételek (célgyűjtés, támogatások egyházmegyétől és hívektől, adományok vendégektől stb.): 3.233.800 Ft

Saját bevétel összesen: 23.888.500 Ft

 

Tartalék: kb. 4.200.000 Ft

 

Részletes elszámolás a későbbiekben az „Együtt az úton” című újságban és a hirdetőtáblán jelenik meg.

 

Ezen alkalommal szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik egész évben takarították templomunkat, akik gondoskodtak a templomról, a plébániáról és környékéről, az Önkormányzatnak, minden segítséget az egész év folyamán a különböző munkálatokban. Köszönök minden pénzadományt, akár a templom javára szánt adományokat, akár persely-, névtelen adományt, akár egyházi hozzájárulás formájában történő támogatást is. Köszönöm szépen mindazoknak, akik munkájukkal, jó tanácsokkal és anyagi támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az egyházközségi élet szebb legyen. Mindenkinek Isten fizesse meg a segítségét!

Áldott és kegyelmekben gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek!

Miklusiak Krzysztof (Kristóf ) SDS, plébános

© 2014, Salvator.hu