Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
 • Sződligeti templom télen
 • Templom - szenté része
 • Római katolikus templom - Sződliget
 • Szentsír 2015
 • Pannonhalma 2015
 • Bátorságpróba 2015
 • Kemencénk
 • Vidám Lurkók Klubja
 • Tábornyitó
 • Tábornyitó
 • családi nap 2015
 • családi nap 2015
 • Lengyelország 2015 - Bagno
zarándoklat
 • Lengyelország 2015 - Krakkó
zarándoklat
 • Lengyelország 2015 - Trzebnica
zarándoklat
 • Szent Miklós 2015
további képek

Hirdetések

2017. április 2., Nagyböjt 5. vasárnapja

Ma a Szentföld javára van perselygyűjtés.

Köszönjük a tartós élelmiszert. Szent Rita Karitász csoport tagjai elviszik a rászoruló testvéreinknek Húsvétra.

Április 1-jén du. 3-kor megnyitottuk a könyvtárat a plébánián. Köszönjük a testvéreknek, akik közreműködtek létrehozásán! Köszönjük a könyvadományokat. A helyszűke miatt csak új vallásos könyveket tudunk elfogadni. A könyvkatalógust az egyházközség honlapján is megtekinthetjük (salvator.hu/sződligeti egyházközség). A könyvtár nyitva tartása: vasárnap a reggeli és diákmise között. Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárba!

Testvérek figyelmébe ajánljuk „Adj új értelmet a világnak!” című könyvet. Anselm Grün, bencés szerzetes könyvében nem arról próbálja meggyőzni az olvasót, hogy feltétlenül hinnie kell Istenben vagy az egyház tanításában, hanem inkább a kereső emberekhez szól: meg akarja mutatni nekik, hogy új módon is lehet szemlélni a hitet. Olyan új problémamegoldáshoz hasonlítja ezt, amely magasabb síkra emeli a problémát: átértelmezi azokat.

Rendezünk jótékonysági futóversenyt Sáriért! Balkovics Sárit tavaly nyáron súlyos autóbaleset érte. Sok-sok veszélyes műtéten van túl és nagyon lassan javul az állapota. Szükség van arra, hogy továbbra is segítsünk. Rendezünk tehát jótékonysági futóversenyt! Gyülekezzünk a Szabadság téren a templom előtt április 2-án fél 11-kor, a diákmise után (átöltözni majd a plébánián lehet)! Zenés bemelegítőt követően 11-től 12.30-ig lesz a futóidő. Kijelölünk egy 1 km-es utcai futóútvonalat és itt lehet majd róni a köröket, akár másfél órán át. Bárki indulhat és mindenki annyi kört fut, amennyit szeretne. Kilométerenként –azaz körönként és fejenként 100 Ft- „JÓTÉKONYSÁGI KÖRDÍJAT” gondoltunk összegyűjteni. Valamennyi futó, aki legalább egy kört futott emléklapot kap. A verseny végén a gyűjtődobozt a helyszínen átadjuk a családnak.

Szerdán április 5-én az esti mise után (kb. 6 órától) Rózsafüzér Társulat találkozóját tartjuk. Szeretettel várjuk a Társulat tagjait és az érdeklődőket.

Április 7-én elsőpénteken 9 órától beteglátogatás. Új betegeket a sekrestyében lehet bejelenteni.

A Nagyböjt alatt minden pénteken keresztúti ájtatosságot a mise után, azaz este 6-kor tartunk.

Április 8-án rendezzük a gyalogos keresztutat. Indulás a sződi templomtól 9 órákor, megérkezés délutáni órákban a sződligeti templomhoz, ahol közös ebéddel zárjuk le a keresztutunkat.

Isten éltessen minden Hajnalka, Zalán, Árpád nevű testvérünket, és mindazokat, akik a héten ünneplik születésnapjukat, vagy házassági évfordulójukat!

Jövő héten Virágvasárnapot ünnepeljük. Vasárnap, a délelőtti szentmiséken megszenteljük a testvérek által hozott barkát. Felhívom a Testvérek figyelmét a nagyböjti gyónás és szent áldozás fontosságára.

Virágvasárnappal nyitjuk meg a Nagyhetet, amelyen még egyszer megfontoljuk üdvösségünknek nagy titkát, Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását. Nagycsütörtökön, az esti misével elkezdődik a Húsvéti Szent három nap, ami a húsvétvasárnapi esti dicsérettel végződik.

Nagycsütörtökön, de. 10 órakor a váci székesegyházban Krizma szentelési mise lesz. Este az Utolsó Vacsorára emlékezünk. Felidézzük Jézus szolgáló szeretetét, amellyel megmosta tanítványainak lábát, és átéljük az Oltáriszentség alapítását. Az ünnepélyes szentmise este 7 órakor kezdődik. A szentmise után virrasztunk a börtönbe zárt Jézussal; a szentségimádás 9 óráig tart.

Nagypénteken Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára, az Újszövetség egyetlen áldozatára emlékezünk. Krisztus a mi bűneinkért is szenvedett, és halt meg. A kereszt, mely egykor a szégyen fája volt, Krisztus világot megváltó győzelmének jelévé vált, ezért hódolunk előtte. Egész nap szigorú böjtöt tartunk.

A keresztúti ájtatosságot este ½ 7-től tartjuk. A nagypénteki szertartás este 7 órakor kezdődik. A szertartás után Jézus sírjánál 22 óráig virrasztás lesz.

Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az Ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik.

A szentségimádás rendje: de. 9 órától - Rózsafüzér Társulat, de. 10 órakor – Szent Rita Karitász Csoport, de. 11 órakor – énekkar, (a délelőtti szentségimádást ők fejezik be), este 7 órától Szentségimádás a mise kezdéséig. Du. 4 órakor megszenteljük a hívek által hozott húsvéti ételeket.

A szombat esti liturgia már a Húsvét Vigíliája. Az ősi hagyományok szerint, ezt az éjszakát az Úrnak kell szentelni. Az Evangélium intő szavai szerint, a kezükben égő gyertyát tartó hívek hasonlókká lesznek azokhoz, akik Uruk érkezésére várnak, hogy amikor megjön, ébren virrasztva találja őket. A szentmisére hozzanak magukkal egy-egy szál gyertyát. Az ünnepélyes szentmise este 8 órakor kezdődik a templom előtt a tűzszentelés szertartásával. A szentmise után feltámadási körmenet lesz.

A Húsvéti ünnepek alatt a vasárnapi miserend szerint tartjuk a szentmiséket. Húsvét hétfőn nem lesz diákmise.


„A keresztben az üdvösség, a keresztben az élet. A keresztben árad ránk a mennyei édesség”.

Jordán Ferenc atya, a szalvatoriánus rend alapítója

© 2014, Salvator.hu