Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
 • Sződligeti templom télen
 • Templom - szenté része
 • Római katolikus templom - Sződliget
 • Szentsír 2015
 • Pannonhalma 2015
 • Bátorságpróba 2015
 • Kemencénk
 • Vidám Lurkók Klubja
 • Tábornyitó
 • Tábornyitó
 • családi nap 2015
 • családi nap 2015
 • Lengyelország 2015 - Bagno
zarándoklat
 • Lengyelország 2015 - Krakkó
zarándoklat
 • Lengyelország 2015 - Trzebnica
zarándoklat
 • Szent Miklós 2015
további képek

Hirdetések

2018. május 27., A Szentháromság vasárnapja

Ma a Szentháromság főünnepét üljük.

Jövő vasárnap Krisztus Szent Teste és Vére főünnepét, Úrnapját ünnepeljük. A méltó megünnepléshez a testvérek segítségét is kérjük. Hagyományaink szerint az Oltáriszentséget kivisszük a templomon kívülre, elkészítjük a négy égtáj felé a négy oltárt és a virágszőnyeget. Kérjük, hogy szombat estig gyűjtsenek a testvérek mezei és kerti virágot, virágszirmot, növényi zöldeket. Külön szedve fajtákat és színeket. Ugyancsak sok virágszirom szükséges, amelyet az Oltáriszentség előtt hintenek a gyermekek a körmenet alatt. Vasárnap hajnalban a munkát 5 órakor kezdjük. Szeretettel várunk mindenkit, fiatalokat és idősebbeket, minden kéz hasznos lehet. Nagy boldogság és lelki töltekezés az Isten dicsőségére együtt végzett munka.

Az Úrnapján csak az ünnepi szentmise lesz megtartva, a mise 9. 00 órakor kezdődik. Jöjjünk el minél többen a szentmisére és az azt követő körmenetre, ez által tiszteljük meg az Oltáriszentség titkát. Aznap a diákmise és az esti szentmise is elmarad.

Ezen a héten a következőkre emlékezünk a liturgiában:

pénteken – Szent Jusztínusz vértanúra.

Hétfőn, május 28-án este 7 órakor bibliakört tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk a csoport tagjait és az érdeklődőket!

Május 31-én, csütörtökön, este 7 órakor a plébánián az egyházközségi képviselő-testület találkozóját tartjuk. Szeretettel várom a testület tagjait!

Június 1-én pénteken de. 9 órától beteglátogatás lesz. Új betegeket a sekrestyében lehet bejelenteni.

Nyári szünetre, az utazások szezonja előtt meg szeretnénk áldani a járműveket. Az autókat, motorokat stb.június 10.-én a misék után fogjuk szentelni.

Június 9-én este Szent József tiszteletére, férfiak számára összejövetelt szervezünk a plébánia udvarán. A programban szerepel: szentmise, finom vacsora, előadás, beszélgetések. Szeretettel várjuk a férfiakat.

A nyári miserend június 11. - szeptember 7. -ig a következő:

hétfő – 7.30

szerda – 7.30

csütörtök – 7.30

péntek – 19.00 (18.30-tól szentségimádás)

szombat – 19.00

vasárnap – 9.00, 19.00

Június 30.-án Mátraverebély-Szentkúton, a Nemzeti Kegyhelyen megrendezésre kerül a XIV. Váci Egyházmegyei Találkozó, amelyre busszal szeretnénk menni. Útiköltség a jelentkezők létszámától függ (kb.1500Ft). Jelentkezni lehet minél előbb de legkésőbb június 10-ig a sekrestyében.

A szalvatoriánus közösség gyalogos zarándoklatcsoportokat indít Krakkóba és Czestochowa-ba. A krakkói zarándoklat Hidasnémetiről július 13-án indul. A czestochowa-i csoport augusztus 5.-én indul. Szeretettel várjuk a jelentkezőket! Bővebb információt a www.salvator.hu honlapon kapunk.

Június 9.-én, szombaron, megrendezésre kerül az előzarándoklat Gödöllőn. Ez a nap jó lehetőséget kínál arra, hogy kicsit ismerkedjünk a zarándokokkal, a zarándoklattal mint műfajjal. Hogy kipróbálhassuk magunkat (a túracipőt és egyéb felszereléseket) akár a különféle szolgálatokban, amik majd a krakkói illetve a czestochawa-i úton várnak ránk. Részletes információ a Facebook-on található.

Olvassuk a katolikus sajtót! Az Új Ember e-heti száma közli Ferenc pápának a békére való felhívását: ”Kérjük Máriát, a béke királynőjét! Isten irgalmazzon nekünk!”. Az újság emlékezik a balesetben elhunyt, fiatal János atyára.

A Keresztény élet foglalkozik Ferenc pápának a keresztségről tartott katekézis sorozatával, és idézi: „az első századoktól fogva a keresztséget megvilágosításnak nevezték.” Öröm és Béke címmel Beer Miklós püspökünkkel folytatott beszélgetést olvashatunk. Itt mondja: „Egyben látni a világot, a maga összefüggéseiben, harmóniában és rendszerben figyelni mindent.”

Isten éltessen minden Magdolna, Janka, Angéla, Tünde és Anita nevű testvéreinket és mindazokat, akik a héten ünneplik születésnapjukat vagy házassági évfordulójukat!

"Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek; szenteljen meg, erősítsen és sokasítson meg benneteket, mint a tenger homokját és az ég csillagait a világ beteljesedéséig. Ámen." Jordán Ferenc atya, a szalvatoriánus rend alapítója

© 2014, Salvator.hu