Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

2018. szeptember 23. 
Évközi 25. vasárnapja.

1. Ezen a héten a következőkre emlékezünk a liturgiában:
Csütörtökön – Páli szent Vince áldozópapra,
Szombaton - Szent Mihály, Szent Gábor és szent Rafael Főangyalokra,

2. Minden csütörtökön Bibliaórát tartunk. Aki jobban szeretné megismerni a Szentírást és figyelmesebben hallgatni Isten Igéjét, szeretettel várjuk este ½ 7 órakor a plébánián.

3. Szeretnénk meghívni fiataljainkat a Katolikus Ifjúsági Találkozóra, ami október 6-án Nagymaroson lesz. A találkozó részletes programja a hirdetőtáblán megtekinthető.

4. Bérmálási felkészítés indul a plébánián. Minden pénteken 18-óratól várjuk a plébánián.

5. A felnőtt és fiatal testvéreinket, akik még nem bérmálkoztak (esetleg elsőáldozók sem voltak), de szeretnének a Szentlélek szentségében részesülni, kérjük, hogy jelezzék szándékukat a sekrestyében.

6. A plébánián az ügyfélfogadás hétköznapon, kedden és csütörtökön 10-től – 12-ig és minden szentmise után lesz.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békének, a nyugalomnak és a rendnek a barátja”.

Jordan atya, Lelki Napló I/155.2

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu