Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

2018. március 18.
(Nagyböjt 5. vasárnapja)

1. Minden pénteken keresztúti ájtatosságot este ½ 6-kor tartunk. Utána lesz a szentmise. Szeretnénk kérni, hogy ezen a héten a karizmatikus csoport, megfelelő elmélkedést készítse elő.


2. 22-én, csütörtökön, templomunkban takarítás végzünk. Kérjük, hogy aki ebben a nagy munkában segíteni szeretne, reggel 8 órára jöjjön. Fáradozásukat előre is köszönjük.


3. Közeleg a Húsvét, Jézus feltámadásának ünnepe. Szeretnénk erre az ünnepre Önökkel együtt felkészülni. Ezért szeretettel hívjuk az összes családot március 24-én, szombaton, gyalogos keresztútra. Útvonal: Sződliget–Csörög-Sződ (kb. 10 km). Találkozás szombaton reggel 9 órakor a sződligeti templomban. Megérkezés a sződi templomba, ahol közös ebéddel kedveskednek nekünk.


4. Egyházközségünk ismét 24 órás szentségimádást szervez, melyet idén a papi és szerzetesi hivatásokért ajánlunk fel. A szentségimádás április 6-án pénteken este 6 órakor kezdődik szentmisével, és a szombat esti szentmiséig tart. Kérem a híveket, hogy az előző évekhez hasonlóan iratkozzanak fel a templom végében elhelyezett táblázatba. Az Úr Jézus előtti folyamatos jelenlét biztosítása érdekében lehetőleg egy szentórát se hagyjunk üresen, buzdítsuk egymást is hittel és szeretettel. Jézus szavai szerint: „ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.” (Mt. 18,19)


5. Idén, június 24-30. között zarándoklatot szervezünk Lengyelországba. A programban szerepel: Zakopane, Trzebnica – Szent Hedvig sírja, Wroclaw-Boroszló, Czestochowa és Kalwaria Zebrzydowska. Jelentkezési lehetőség a sekrestyében.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

Engedelmesség – engedelmesség!”
Jordan atya LN II/24.3

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/szodimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu