Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

Nagyböjt 2. vasárnapja
2019. március 17.

1. Böjti idő a felkészülés, lemondások, jó cselekedetek ideje. Ezen erények gyakorlásában segít a már megszokott jelkép a templomban. Kérünk, mindenkit, ha valamiről lemondott, valami jót tett, valamit megfogadott, vegyen le a téglatestről egy papírt, írja rá, dobja a kosárba. Tartalmát, a nagyszombati tűzszentelésen elégetjük. A téglatest, valami titkot rejt, hogy mit, azt akkor fogjuk megtudni, ha minden papírszeletet eltűnik róla.


2. Minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartunk este ½ 6-kor. Utána lesz a szentmise. Szeretnénk kérni, hogy ezen a héten a Jézus Szíve csoport, megfelelő elmélkedést készítse elő.


3. Minden csütörtökön Bibliaórát tartunk, szeretettel várjuk este ½ 7 -órakor a plébánián.


4. Nagyböjt 4. hetében, március 30-án, szombaton, és 31-én, vasárnap a templomunkban lelkigyakorlatot tartunk. A lelkigyakorlatot Hugo testvér, ferences Désről vezeti. Fogadjuk őt szeretettel és imádkozzunk a vendég atyáért.


5. Március 29-30. között zarándoklatot szervezünk Krakkóba (szent Fausztina Kowalska ereklye ünnepi átadás). Jelentkezési lehetőség a sekrestyében. Indulás március 29., reggel 7-órakor, hazaérkezés 30-án, kb. 17-órakor.


6. Az irgalmasság tetteinek közös gyakorlására a Magyar Püspöki Konferencia tartós élelmiszer – gyűjtést hirdet a nagyböjti időben templomainkban. Az összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.


7. Ma katolikus iskolák javára van gyűjtés.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Fontolj meg minden - minden – ígéretet, fogadást, esküt, amit a mindenek fölött hűséges, mindenható Úr azoknak tett, akik hittek, bíztak – kértek! Ábrahám – Mózes – Jordan atya LN II/8.3

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu