Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 001szodi-maria-magdolna-templom
  • 002pater-jordan
további képek

2018. január 21.
Évközi 3. vasárnap

1. Ezen a héten a következőkre emlékezünk a liturgiában:
Szerdán: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanítóra,
Csütörtökön: Szent Pál apostol megtérése, Pál fordulására,
Pénteken: Szent Timóteus és Szent Titusz püspökökre.


2. Mai vasárnapon – ökumenikus ima-nyolcad kezdődik. A mi templomunkban ökumenikus szertartás jövő vasárnap, 15.00- órakor lesz.


3. Kedves szülők és gyerekek! Örömmel hirdetjük, hogy plébániánk farsangi mulatságot szervez óvodásoknak és általános iskolás gyerekeknek február 3-án, szombaton 15 órától. Belépő: egy tálca sütemény, vagy egy üveg üdítőital. Lesz zene, tánc, játék, tombola, és sok-sok meglepetés. Mindenkit szeretettel várunk.


4. A plébániánkon a Mária Magdolna alapítvány működik. Akik magukénak érzik az alapítvány célkitűzéseit, kérjük, segítsenek! Adójuknak 1%-át ajánlják fel alapítványunknak. A templomban ki van rakva a rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról, ami elvihető. Rajta van az alapítványunk adószáma is.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Isten az időt használja fel gondviselő terveinek megvalósítására.”Imádkozzatok, hallgassatok, legyetek türelemmel, ha Isten meghatározott pillanata eljött, Minden megoldódik.” 
Jordan atya LN II/22.3

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

 C+M+B 2018

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/szodimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu