Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

Évközi 32. vasárnapja.

2018. november 11.

  

1. Mai vasárnap, a diákmise után, Márton napi libakeresés lesz a plébánia udvarán. Minden gyereket szeretettel várunk.

2. November 11., vasárnap, 15:00 órakor Sződ község önkormányzatának képviselő testülete szeretettel meghívja önöket faluházba az idősek napi rendezvényre és vendéglátásra.

3. Minden csütörtökön Bibliaórát tartunk. Szeretettel várjuk este ½ 7 órakor a plébánián.

4. Jövő vasárnap az Országos Karitász Erzsébet napi gyűjtést hirdet. A befolyt összeg az Országos központi Karitászt illeti.

5. Advent 2. hetében, december 7-én, 8-án, és 9-én (péntek, szombat, vasárnap) a templomunkban plébániai lelkigyakorlatot tartunk. A lelkigyakorlat alatt, a szentmise előtt fél órával gyónási lehetőség lesz. A részletes program a hirdetőtáblán áttekinthető lesz. A lelkigyakorlatot Albert István Leánder atya, Dévai ferences rendház főnöke vezeti. Fogadjuk őt szeretettel és imádkozunk a lelkigyakorlat szándékára!

6. Közeledik az év vége. Aki idén még nem rendezte az egyházadót, legyen szíves befizetni. Isten fizesse meg.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Ó, Uram egyedül Neked minden dicséret és dicsőség mindörökké”.

Jordan atya II/43.3

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu