Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

Évközi 2. vasárnap
2019. január 20.

1. Ezen a héten a következőkre emlékezünk a liturgiában:
Csütörtökön: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanítóra,
Pénteken: Szent Pál apostol megtérése, Pál fordulására,
Szombaton: Szent Timóteus és Szent Titusz püspökökre.

2. Mai vasárnapon – ökumenikus ima-nyolcad kezdődik. A mi templomunkban ökumenikus szertartás jövő vasárnap, 15.00- órakor lesz.

3. Csütörtökön Bibliaórát tartunk. Szeretettel várjuk este ½ 7 órakor a plébánián.

4. Szeretettel hívjuk gyermekét a nyári hittanos tábor Balatonszárszóra. A tábor időpontja: július 15-19.

5. A plébániánkon a Mária Magdolna alapítvány működik. Akik magukénak érzik az alapítvány célkitűzéseit, kérjük, segítsenek! Adójuknak 1%-át ajánlják fel alapítványunknak. A templomban ki van rakva a rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról, ami elvihető. Rajta van az alapítványunk adószáma is.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

Egyedül Istené a tisztelet és a dicsőség!

Jordan atya LN I/152.4

C + M + B 2019

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/sződimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu