Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 001szodi-maria-magdolna-templom
  • 002pater-jordan
  • 003Márton-napi-libakeresés-2013
további képek

2017. július 23.
Évközi 16. vasárnapja.


1. Ezen a héten a következőkre emlékezünk a liturgiában:
Kedden – Szent Jakob apostolra,
Szerda - Szent Joakim és Anna, a Boldogságos Szűz Mária szüleire,
Szombaton – Szent Mártára.


2. „Kézzel - lábbal” angol nyelvi tábort szervezünk a plébánián július 24-28 -ig. Költségek: 8.000.- Ft egy hétre - mely ebédet is tartalmaz. A tábort lengyel fiatalok vezetik. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy a hitoktatónál.


3. Következő alkalommal 2017. aug. 5-12-ig mi, szalvatoriánusok szervezünk gyalogos zarándoklatot Lengyelországba, Czestochowaba. A magyar csoporttal csatlakozunk a bielsko-zywieci egyházmegyei gyalogos zarándoklathoz. Magyarországról autóbusszal megyünk Bielsko-Bialaig, majd innen gyalog haladunk tovább. 6 nap alatt kb. 170 km teszünk meg Czestochowaba, a Fekete Madonnához. Részletes információk a http://salvator.hu/zarandoklat-czestochowa-i-zarandoklat honlapon olvashatók.


4. Július 23-án, ½ 10.-kor Mária Magdolna búcsú lesz a templomunkban. Ünnepi szentmise dr. Varga Lajos, Püspök Úr fogja bemutatni. Mindenkit szeretettel varunk.


5. Jövő vasárnap, Szent Kristófra, az autóvezetők védőszentjére is emlékezünk. Ezért, ½ 10 –es szentmise után megszenteljük az autókat.


6. A plébánián a nyári szünidőben az ügyfélfogadás hétköznapon csak a Szentmise után lesz.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Mindent szeretetből Istenért! Mindent szeretetből Istenért! Mindent szeretetből Istenért!”
Jordan atya LN II/93. 5

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

 https://www.facebook.com/szodimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu