Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 001szodi-maria-magdolna-templom
  • 002pater-jordan
további képek

Évközi 33. vasárnapja.
2017. november 19.

1. Ezen a héten a következőkre emlékezünk a liturgiában:
Kedden: A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban,
Szerdán: szent Cecíliára,
Pénteken: Szent Dung-Lac András áldozópap és társai, vietnami vértanúkra.


2. Kedves fiatalok! Az egyház kíváncsi rátok, szeretne meghallgatni titeket a benneteket foglalkoztató kérdésekben. Ezért a 2018 őszén esedékes püspöki szinódusnak ti lesztek a témája. A pápa ennek kapcsán arra kért titeket, hogy töltsétek ki a Vatikán által közreadott átfogó ifjúsági felmérés online kérdőívét, mely a http://szia.katolikus.hu oldalon található. A kérdéssor a 16-29 éves fiatalok egyházzal kapcsolatos várakozásaik, a saját és a családjuk valósága, jövőképük, reményeik, illetve az őket körülvevő kihívások aktuális témáival foglalkozik. A szervezők a válaszokat 2018. január 15-ig várják.


3. Egyházközségünk szombaton, december 9-én 16 órától adventi lelki elmélyülést (lelkigyakorlat) szervez a plébánián, melyre szeretettel hívunk mindenkit. A program tartalmaz előadást, kiscsoportos beszélgetéseket, közös szentmisét. A családosok részére biztosítjuk a gyermekfelügyeletet: a felnőtteknek szóló program alatt a gyerekeket kézműves foglalkozásra várjuk.


4. November 25., szombaton, 17 órától – 18 óráig egyórás szentségimádás szervezünk, a mi templomunkban, Krisztus Király főünnepének előestéjen a 2020-as 52. Nemzetkőzi Eucharisztikus Kongresszusra készülve.


5. Minden csütörtökön Bibliaórát tartunk. Szeretettel várjuk este ½ 7 órakor a plébánián.


6. Közeledik az év vége. Aki idén még nem rendezte az egyházadót, legyen szíves befizetni.


7. Mai vasárnapra az Országos Karitász Erzsébet napi gyűjtést hirdet. A befolyt összeg az Országos központi Karitászt illeti.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Bármit teszel, tedd föl a kérdést: Mit ér ez az örökkévalóság szempontjából"?
Jordan atya LN I/21.5

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

 https://www.facebook.com/szodimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu