Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

2018. július 15. 
Évközi 15. vasárnapja.

1. Ezen a héten a következőkre emlékezünk a liturgiában:
Szerdán: Szent Hedvig királynőre.


2. Július 22-én, ½ 10.-kor Mária Magdolna búcsú lesz a templomunkban. Ünnepi szentmise Mészáros Csaba atya, gödi plébános, fogja bemutatni. Mindenkit szeretettel varunk.


3. Vasárnap, július 22-én Szent Mária Magdolna búcsú miatt 7-es szentmise elmaradt. 


4. Templomunk búcsújára készülődve, július 19.-én csütörtökön templom takarítás végzünk. Kérjük a segíteni szándékozó híveket 8 órára jöjjenek. Faradozásukat előre is köszönjük. 


5. A plébánián a nyári szünidőben az ügyfélfogadás hétköznapon csak a Szentmise után lesz vagy telefonon: 06-20-994-91-90. 


6. Kedves Hívek, kérjük Önöket, hogy aki megteheti, támogassa gyerekek nyári táborozását. A gyűjtés július 15-én a szentmisék után.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Mindent Isten nagyobb dicsőségére”. 
Jordan atya LN IV/37.3

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/szodimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu