Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 002pater-jordan
további képek

Pünkösdvasárnap
2018. május 20.

1. Hétfőn – Pünkösd második napja, a szent mise de. ½ 10 órakor kezdődik.


2. Májusban, Szűz Mária hónapjában minden nap (vasárnap kivételével) a szentmise előtt fél órával, azaz este. ½ 6-tól májusi ájtatosságot tartunk, pénteken a reggeli mise előtt – a Lorettai litániát imádkozzuk. Közvetlenül litánia után kezdődik a szentmise.


3. Csütörtökön Bibliaórát tartunk, szeretettel várjuk este ½ 7 -órakor a plébánián.


4. Május 27-én, vasárnapon, a sződi hős elesettekre emlékezve a szentmisét de. ½ 10 órakor a régi polgármesteri hivatal előtt mutatjuk be.


5. „Kézzel - lábbal” tábort szervezünk a plébánián július 23-27-ig. A tábort lengyel fiatal önkéntesek vezetik. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy a hitoktatónál.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„Tiszteld igazán a Szentlelket és mozdítsd elő a tiszteletét”.
Jordan atya LN II/13.2

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

Képtalálat a következőre: „facebook logo”https://www.facebook.com/szodimariamagdolnaegyhazkozseg

© 2014, Salvator.hu