Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
további képek

Hirdetések

2018. november 11 – 17.

 

 

Ezen a héten emlékezünk a liturgiában:

Hétfőn: Szent Jozafát püspök és vértanúról.

Kedden: Magyar szentek és boldogokról.

 

 

Csütörtökön szentmise után megbeszélést tartunk a templomban a kedves jubiláns házasok számára. Szeretettel várjuk őket!

Szintén csütörtökön 19 órakor Bibliakör lesz a plébánián. Szeretettel várunk minden érdelődőt!

 

Jövő vasárnap a Karitász javára országos gyűjtés lesz.

Szintén jövő vasárnap 15 órakor Dicsőitő imaóra lesz templomunkban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

A jubiláns házasok közös hálaadó szentmiséjét november 25-én 10.30 órakor tartjuk. Szeretettel várjuk erre a szentmisére azokat, akik 60, 55, 50, 45, 40, 30 illetve 25 évvel ezelőtt kötöttek házasságot, akár a mi templomunkban, akár más templomban, és most Galgahévízen laknak. Kérem, jelentkezzenek a sekrestyében azok a kedves jubilánsok, akik szeretnének részt venni ezen az ünnepi szentmisén.

 

2018. november 24-én látogat el hozzánk Lendvai Zoltán atya, un. gördeszkás pap. Részletes program a hirdetőtáblán elhelyezett plakáton megtekinthető.

 

Akik jövőre igénylik az „Adoremus”-t és az újságokat, kérjük, jelezzék szándékukat a sekrestyében. Kérjük, azok is jelezzék időben újság-lemondásukat, akik a továbbiakban nem szeretnék megvásárolni a folyóiratokat, ill. az „Adoremus”-t.

 

„Marana tha” újság elvihető a sekrestyéből.

 

Jövő évi naptárak és egyéb kegytárgyak kaphatók a sekrestyében.

 

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk!

Isten fizesse meg!

© 2014, Salvator.hu