Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 001p-jordan
  • 0001milton_zonta
  • 002templom
  • 005oltar
  • 006kristof-falkep-somos
  • 007jeromos-falkep-somos
  • 008kvacz-remete-falkep-somos
  • 009maria-ikon
  • 010templom-akvarell-pantali
  • 013artur-testver-kezdikovar
további képek

Csörög - Szent Kristóf, Szent Jeromos és Boldog Vácz remete templom

 jeromos
Oltárkép: Somos Miklós festőművész, Somos Éva festő-restaurátorművész és Somos Gyula festőművész - 1995.

Szent Jeromos Mura-közben született 347-ben, Csáktornyához közel, a ma Horvátországhoz tartozó Stridoban, amelyet most Strigovának neveznek. Jeromos 19 éves korában keresztelkedett meg. Milánóban és Rómában végezte világi tanulmányait. Szentföldre zarándokolt, majd 5 évet élt remeteként a khalkiszi sivatagban. Ebből az időből származik az oroszlánnal kapcsolatos legendája. Antiochiában héber és más bibliai nyelveket tanult. Jeromos leginkább bibliafordítói munkájáról ismert, melyet a hagyomány szerint Betlehemben, a Születés-barlangban végzett. Ő a Vulgata szerzője. A vulgata jelentése elterjedt. Ez a kifejezés, a későbben elterjedté vált bibliafordításra utal. (Szent Jeromos naptári napja: szeptember 30. szerda)

http://csorog-jeromos.com/sites/default/files/images/ddblock1995-2015evfordulo/001szenteles_kulcsatadas.jpg

Csörög község, 1995-ig nem rendelkezett önálló templommal. Katolikus hívei Vácra, Sződre és Vácrátótra jártak templomba. Gedeon József sződi plébánossága idején (1984-2004), családoknál látta el a papi - plébánosi teendőket. Ő vásárolt építési telket1989-ben Csörög területén. Pálos Frigyes kanonok támogatásával és Trizna Lajos pálos harmadrendi szerzetes 1 millió Ft adományával, Holnapy Dénes Márton építészmérnök, fogadalmas premontrei szerzetes tervei alpján kezdődött el a templom építése. Csörög templomát 1995-ben szentelte fel Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök, Gedeon József sződi plébános plébánossága iején.

Magyarország mai határain belül a szalvatoriánus szerzetesek újra 1998-ban kezdtek működni. Először Sződligeten, egy évvel később Galgahévízen telepedtek le. Napjainkban Sződön, Sződligeten, Csörögben és Galgahévízen látnak el misszióban  papi és plébánosi szolgálatot.

2016-ban járt templomunkban a szalvatoriánus szerzetesrend legfőbb elöljárója érkezett templomunkba Rómából, Milton Zonta generális személyében.

A szentmisék rendje Csörögben:
Csörög, Kápolna köz
1.
Vasárnap: 11:00

Szentmisék rendje Sződön:
Mária Magdolna-templom,  Sződ, II. János Pál Pápa tér 1.
hétfő  18:00
kedd  18:00
szerda  18:00
csütörtök  18:00
péntek  8:00
szombat  18:00
vasárnap  7:00  9:30

Plébánia: Mária Magdolna Egyházközség
2134 Sződ, II János Pál  tér 1.
Telefon: (27) 388 - 465
Fax: (27) 388 - 465
E-mail: jerzy.nowak@vaciegyhazmegye.hu


Irodai szolgálat a plébánián (itt kell bejelenteni a keresztelőket, egyházi esküvőket, temetéseket, egyéb ügyeket itt lehet intézni): kedd és csütörtök: 10 - 12 óra között, kedd, szerda, péntek: szentmise után.

Bankszámlaszám:
MÁRIA MAGDOLNA RÓM. - KAT. EGYHAZKÖZSÉG
64700117-10011874

A CSÖRÖGI TEMPLOM ÉPÍTÉSÉNEK KRÓNIKÁJA

„Hogyha az úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő!” (Ps 126,1)

A CSÖRÖGI TEMPLOM ÉPÍTÉSÉNEK KRÓNIKÁJA

Megérkezett a meghívó a csörögi templom felszentelésének 15. éves évfordulóján tartandó megemlékezésre, 2010. július 24-re.

***

Tudtommal a templom születésének történetét még senki – aki ezt joggal és kötelességszerűen, valamint az ismeretek birtokában, tanúságtevő módon tehette volna, - nem dokumentálta az utókor számára. Ezért az emlékek és a bőséges fényképfelvételek birtokában pótolom. Úgy is mint részese az építésnek, de részese a templomot megálmodó plébános – Gedeon József – nem egy terve megvalósulásának.

Katolikus közösségünk 1995-től jár saját templomába. Maroknyian vagyunk, de igyekszünk méltó utódai lenni templomépítő elődeinknek.

http://csorog-jeromos.com/

© 2014, Salvator.hu