Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 001templomunk
  • 002maria-ikon
  • 003_20eves-evfordulo
  • 004evfordulo
  • 005biblia
további képek

Nagyböjt 2. vasárnapja

Menj el földedről arra a földre, amelyet mutatok neked!

Mt 17,1-9

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és fölvitte őket külön egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, s beszélgettek vele. Péter ekkor azt mondta Jézusnak: ,,Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, csinálok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.’’ Amíg beszélt, íme, fényes felhő árnyékolta be őket, s íme, a felhőből egy hang szólt: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok’’ [Iz 42,1; MTörv 18,15]. Ennek hallatán a tanítványok arcra borultak és igen megijedtek. Jézus odament, megérintette őket és azt mondta: ,,Keljetek föl, és ne féljetek!’’ Amikor fölemelték a szemüket, senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. Amint lejöttek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik: ,,Senkinek se beszéljetek a látomásról, amíg az Emberfia a halottak közül föl nem támad.’’

12. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

Ter 12,1-4a; Zs 32; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9

Menj el földedről arra a földre, amelyet mutatok neked!

13. hétfő

Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38

Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed

14. kedd

Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12

Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival

15. szerda

(Hofbauer Szent Kelemen)

Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28

Uram, Istenem, szabadíts meg irgalmad szerint!

16. csütörtök

Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik

17. péntek

(Szent Patrik)

Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46

Jön az álomlátó, gyertek, öljük meg

18. szombat

(Jeruzsálemi Szent Cirill)

Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32

Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt

Csörög

1. Az idei nagyböjti zarándokutunkat szombaton, március 25 –én Mátraházára tervezzük a Naphimnusz Parkba. Assisi Szent Ferenc az Úr dicséretére, a mi vigasztalásunkra épülésre dicsőítő éneket adott nekünk. Várható költség 2500 ft. Kérjük az útiköltséget a jelentkezésnél befizetni.

 Szentmisék rendje Csörögben: Vasárnap 11:00-11:40

Nagyböjti kersztúti ájtatosság: péntek, 16:30-17:00

Sződ

2017. április 2. (Nagyböjt 5. vasárnapja)

1. Most vasárnap országos gyűjtés van a Szentföld javára.

2. Minden csütörtökön Bibliaórát tartunk, szeretettel várjuk este ½ 7 órakor a plébánián.

3. Minden pénteken keresztúti ájtatosságot este ½ 6-kor tartunk. Utána lesz a szentmise. Szeretnénk kérni, hogy ezen a héten a karizmatikus csoport, megfelelő elmélkedést készítse elő.

4. Múlt héten elvégeztük a húsvéti takarítást a templomunkban. Köszönjük a segítséget a testvéreknek, akik részt vettek a takarításban.

5. Közeleg a Húsvét, Jézus feltámadásának ünnepe. Szeretnénk erre az ünnepre Önökkel együtt felkészülni. Ezért szeretettel hívjuk az összes családot április 8-án, szombaton, gyalogos keresztútra. Útvonal: Sződ – Csörög – Sződliget (kb. 10 km). Találkozás szombaton reggel 9 órakor a sződi templomban. Megérkezés a sződligeti templomba, ahol közös ebéddel kedveskednek nekünk.

6. Jövő vasárnap a Karitász csoport Húsvéti Jótékonysági vásárt tart a templom előtt.

7. A tavalyi évhez hasonlóan húsvét nyolcadában egyházközségünk ismét 24 órás szentségimádást szervez, melyet a Sződ község ifjúságáért ajánlunk fel. A szentségimádás április 21-én, pénteken este 6 órakor kezdődik szentmisével, és a szombat esti szentmiséig tart. Az Úr Jézus előtti folyamatos jelenlét biztosítására buzdítjuk a kedves híveket, különösen a fiatalokat. A templom végében elhelyezett táblázatban kérjük  megadni az adott órát vállaló személy vagy imacsoport nevét, és a végzendő szent cselekményt. Ez lehet csöndes ima, rózsafüzér, litánia, ének, vagy bármi más, az Úr Jézushoz méltó dolog. Kérem, hogy minél többen iratkozzunk fel, és lehetőleg egy szentórát se hagyjunk üresen.

8. TavalyEgyházközségünk és a Polgármesteri Hivatal I. Szalvatoriánus Sportnapot szervezett. Akkor galgahévízi gyerekek és plébános atya, Kristóf atya részt vettek ezen a napon. Idény II. Szalvatoriánus Sportnap május 20 –án, Galgahévízen lesz. Szeretettel várunk minden kedves sportolni, mozogni vágyó gyermeket és családját. A részvételi szándékot a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával kérjük jelezni. A jelentkezési lap leadható a hitoktatónál, a templomban és a plébánián. Részletes tájékoztatást kérni, érdeklődni a plébánián, valamint a hitoktatónál lehet.

9. A plébániánkon a Mária Magdolna alapítvány működik. Akik magukénak érzik az alapítvány célkitűzéseit, kérjük, segítsenek! Adójuknak 1%-át ajánlják fel alapítványunknak. A templomban ki van rakva a rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról, ami elvihető. Rajta van az alapítványunk adószáma is.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

„A keresztben az üdvösség, a keresztben az élet. A keresztben árad ránk a mennyei édesség”. Jordán atya I/189.21

 

 

Szentmisék rendje Sződön:

Mária Magdolna-templom,  Sződ, II. János Pál Pápa tér 1.
hétfő: nincs Szent Mise
kedd: 18:00
szerda: 18:00
csütörtök: 18:00
péntek:  8:00

szombat: 18:00
vasárnap: 7:00  9:30

Cím: 2134 Sződ, II János Pál pápa tér 1.
Telefon: (27) 388 - 465
Fax: (27) 388 - 465
E-mail:
jerzy.nowak@vaciegyhazmegye.hu

Irodai szolgálat a plébánián (itt kell bejelenteni a keresztelőket, egyházi esküvőket, temetéseket, egyéb ügyeket itt lehet intézni):

  • kedd és csütörtök: 10 - 12 óra között,
  • szerda, péntek: szentmise után.

 

„Ó, Uram segíts, mutasd meg nekem az utat. Nélküled semmire nem vagyok képes, mindent Tőled remélek”.

Jordán atya LN II/2.4

 

https://www.facebook.com/szodimariamagdolnaegyhazkozseg/

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

© 2014, Salvator.hu