Kölcsönösen segítjük egymást apostoli törekvéseinkben
Bízunk az isteni gondviselésben
Másokat elvezetünk Isten igaz megismerésére
Másokat is bekapcsolunk a missziók művébe
  • 001templomunk
  • 002maria-ikon
  • 003_20eves-evfordulo
  • 004evfordulo
  • 005biblia
további képek

Szentmisék rendje Csörögben: Vasárnap 11:00-11:40

Csörög

2017. 12. 03. vasárnap:

Advent 2. vasárnapja 'B' év

Építsetek utat a pusztában az Úrnak

Mk 1,1-8 

Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete. Amint meg van írva Izajás prófétánál: ,,Íme, elküldöm küldöttemet színed előtt, aki elkészíti utadat [Mal 3,1; Kiv 23,20]; a pusztában kiáltónak szava: ,,Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit’’ [Iz 40,3], János megjelent a pusztában: keresztelt és hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek mindnyájan. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, miután megvallották bűneiket. János öltözete teveszőrből volt, és bőröv a csípője körül, sáskákat és vadmézet evett. Így prédikált: ,,Utánam jön, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó leborulva megoldani a saruja szíját. Én vízzel kereszteltelek titeket, ő pedig Szentlélekkel fog benneteket megkeresztelni.’’

1. Ma érkezik hozzánk Szt. Miklós.

2. A következő vasárnap Advent harmadik vasárnapja.

Sződ

2017. december 10. (Advent 2. vasárnapja)

1. Ezen a héten a következőkre emlékezünk a liturgiában:

Szerdán: Szent Lucia szűz és vértanúra,

Csütörtökön: Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanítóra.

2. Hagyományos roráté miséket szerdán és pénteken tartunk reggel ½ 7 órakor.

3. Kedves Felnőttek és gyerekek! Mindnyájan tudjuk, hogy adventben izgatottan várakozunk Valakire. Biztosan mindnyájan ismerjük ezt az érzést. De ugye most nem akárkire várunk, hanem a mi Megváltónkra? Így eszünkbe sem jut üres kézzel sietnünk az üdvözlésére. Hozzunk hát Neki sok-sok ajándékot: felajánlott imákat, lemondásokat és jócselekedeteket! Szívbéli ajándékainkat itt a templomban most ezek a szép kis ajándékcsomagok jelképezik. Rakjuk tele velük Szentestére a mi kincsesládánkat és a szívünket is, hogy méltóképpen fogadhassuk az újszülött Kisjézust!

4.Szeretettel várjuk Önöket az Adventi gyertyagyújtásra a templomunk elé minden adventi szombaton este 18 órára.

5. December 14-én, csütörtökön, templomunkban nagytakarítás lesz. A fenyőfák behozatalánál segítő férfiak 8órára, a takarításban segédkező asszonyok 9órára jöjjenek. Előre is köszönjük mindenkinek a fáradozást.

6. Kedves Hívek! Szentestére ostya rendelhető a sekrestyében.

7. Minden csütörtökön Bibliaórát tartunk. Szeretettel várjuk este ½ 7 órakor a plébánián

8. A sződi falukarácsony december 17-én, 17-órakor lesz. Helyszín: Faluház előtti szabadtér.

9. Kedves Szülők! Várjuk a családokat, december 24-én vasárnap, szenteste du. 15 órára a templomba „Jézuska várásra”, ahol előadásra kerül a Heidi c. mese és egy Pásztorjáték. A misztérium játék és éneklés 16 óráig tart, ez alatt az idő alatt reméljük, az angyalok minden kedves családhoz elviszik a karácsonyi ajándékokat Sok szeretettel várunk mindenkit!

10. Köszönöm szépen Rózsafüzér Társulatnak, hogy 60.000.- Ft-ot ajándékozott a plébánia nyílászárok cserére.

11. Közeledik az év vége. Aki idén még nem rendezte az egyházadót, legyen szíves befizetni.

12. Jövő évi naptárak, kalendáriumok, könyvek kaphatók a bejárati ajtónál.

Minden imát, segítséget a templomban, a plébánián, minden munkát, adományt és jóindulatot nagyon szépen köszönünk. Isten fizesse meg!

Ne vesztegess el semmi időt, hanem használd fel Isten dicsőítésére és az emberek üdvére. Ó milyen értékes az idő!

 Jordan atya LN III/10.4

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

 

 https://www.facebook.com/szodimariamagdolnaegyhazkozseg

 

Szentmisék rendje Sződön:

Mária Magdolna-templom,  Sződ, II. János Pál Pápa tér 1.
hétfő: nincs Szent Mise
kedd: 18:00
szerda: 18:00
csütörtök: 18:00
péntek:  8:00 
szombat: 18:00
vasárnap: 7:00  9:30   

Cím: 2134 Sződ, II János Pál pápa tér 1.
Telefon: (27) 388 - 465
Fax: (27) 388 - 465
E-mail: jerzy.nowak@vaciegyhazmegye.hu

Irodai szolgálat a plébánián (itt kell bejelenteni a keresztelőket, egyházi esküvőket, temetéseket, egyéb ügyeket itt lehet intézni):

  • kedd és csütörtök: 10 - 12 óra között,
  • szerda, péntek: szentmise után.

https://www.facebook.com/szodimariamagdolnaegyhazkozseg/

BANKSZÁMLASZÁM: MÁRIA MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: 64700117-10011874

SZŐDI MÁRIA MAGDOLNA EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNY: 18715307-1-13

© 2014, Salvator.hu